Hrvatski sabor potvrdio je u srijedu, 8. 12. 2021. jednogodišnje produljenje roka za podnošenje zahtjeva za hrvatsko državljanstvo po trenutnom zakonu jer je pandemija mnogima otežala podnošenje zahtjeva.

Rok za podnošenje zahtjeva za državljanstvo po trenutnom zakonu istječe 1. siječnja 2022., no kako je pandemija u diplomatskim misijama i konzularnim uredima otežala zaprimanje zahtjeva, pa se negdje čeka i do šest mjeseci, pristupilo se izmjenama Zakona o hrvatskom državljanstvu kako bi se taj rok produljio.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu koji je stupio je na snagu 1. siječnja 2020. godine, izmijenjen je na način da je  rok od dvije godine od dana stupanja na snagu zakona za predaju zahtjeva, sada je produlje na tri godine od dana stupanja na snagu zakona – 31.21.2022.

U 2020. zaprimljena su ukupno 1923 zahtjeva za utvrđivanje hrvatskog državljanstva, a u 11 mjeseci ove godine 2980, s tim da ih je najviše u Srbiji te Bosni i Hercegovini.

Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, od 1923 zahtjeva za utvrđivanje hrvatskog državljanstva, 871 zahtjev odnosio se na članak 5. stavak 2. Zakona o hrvatskom državljanstvu, a 148 zahtjeva na članak 30.a stavak 2. Zakona. U 2021. godini, do 30. rujna 2021. godine, zaprimljeno je približno 2400 zahtjeva za utvrđivanje hrvatskog državljanstva, a od navedenog broja, 998 zahtjeva odnosi se na članak 5. stavak 2. Zakona o hrvatskom državljanstvu, dok se 152 temelji na odredbi članka 30.a stavka 2. Zakona.