Srpsko kulturno društvo “Prosvjeta” predstavilo je projekt “Tradicija i običaji Srba Gorskog kotara” koji će se provoditi u pododborima Moravice i Gomirje tijekom idućih šest mjeseci uz programsku i financijsku podršku Srpskog narodnog vijeća. Predstavljanje je održano u prostorijama Zavičajnog muzeja u staroj školi u Dokmanovićima uz prisustvo brojnih predstavnika srpske zajednice kao i lokalnih kulturnih i obrazovnih organizacija.

Projekt su predstavili potpredsjednik Srpskog kulturnog društva “Prosvjeta“ prof. dr.sc. Siniša Tatalović, voditeljica Centra za razvoj i investicije Srpskog narodnog vijeća Mila Tatović Ramljak i savjetnica Andrea Vukelić, kao i predsjednici pododbora SKD “Prosvjeta” Moravice i Gomirje Novica Vučinić i Miladin Vukelić te voditeljica projekta Maja Musulin.

Predsjednici Srpskog kulturnog društva “Prosvjeta”, pododbora Moravice i Gomirje, Novica Vučinić i Miladin Vukelić predstavili su glavne ciljeve samoga projekta od kojih valja istaknuti približavanje kulturne baštine Srba Gorskog kotara mladima te očuvanje običaja i vještina od zaborava. Izrazili su posebnu zahvalnost rukovodstvu Srpskog kulturnog društva “Prosvjeta” kao i Srpskom narodnom vijeću koji su odlučili logistički i financijski podržati projektnu ideju te naglasili potporu koju daju redovitom radu pododbora kao i investicijama pri uređenju prostorija pododbora u Moravicama i Gomirju.

Voditeljica projekta Maja Musulin predstavila je niz projektnih aktivnosti koje će se provoditi u narednom periodu. Kulturnu baštinu se planira interpretirati u kontekstu današnjeg vremena te poučiti mlađe generacije da kroz njegovanje tradicije sačuvaju pripadnost zajednici i nacionalni identitet na navedenom prostoru. Kroz niz radionica i predavanja namijenjenih odraslima, djeci i mladima obraditi će se nekoliko tematskih jedinica, među ostalima teme o doseljavanju i životu, običajima vezanih uz crkvene praznike, narodnoj nošnji i vizualnoj prepoznatljivosti Srba Gorskog kotara. Osim toga, kroz predavanja i radionice o starim zanatima i ručnim radovima, načinu privređivanja kroz povijest i tradicijskim običajima sudionici će moći naučiti i steći vještine korisne u svakodnevnom životu. Kao završetak prve faze projekta planirano je organizirati i održati prezentaciju i natjecanje u pastirskim igrama kao i izložbu radova prikupljenih i izrađenih tijekom provedbe projekta.

Potpredsjednik Srpskog kulturnog društva “Prosvjeta” prof. dr. sc. Siniša Tatalović je u svom uvodnom govoru istaknuo važnost projekata te vrste za lokalnu zajednicu. Naglasio je da Europska unija posebno brine i ulaže u očuvanje zajednica nacionalnih manjina, s naglaskom na malene zajednice sa bogatom kulturnom baštinom i povijesti, kakvu možemo pronaći unutar srpske zajednice u Gorskom kotaru koja je unazad 420 godina formirala jasno i bogato kulturno-povijesno naslijeđe. Posebno je istaknuo potrebu obrazovanja na materinjem jeziku i pismu te važnost očuvanja jezika, kulture i običaja Srba te njihovo valoriziranje. Upravo je zbog toga bitno naglasiti da Srpsko kulturno društvo “Prosvjeta” svojim kvalitetnim radom predstavlja jedan od stupova očuvanja kulture i identiteta Srba u Republici Hrvatskoj.

Mila Tatović Ramljak iz Srpskog narodnog vijeća izrazila je zadovoljstvo lokalnom inicijativom i činjenicom da je ona prerasla u kvalitetan projekt. Srpsko narodno vijeće trenutno podupire nekoliko sličnih projekata diljem Republike Hrvatske, a svakako je bitno istaknuti da je jedan od ključnih ciljeva ekonomska valorizacija lokalne kulturne baštine kako bi ona bila od pomoći razvoju lokalne sredine. Istaknula je i kvalitetnu suradnju sa Vijećem srpske nacionalne manjine Grada Vrbovskog kao i važnost podrške koju pruža projektu.
Andrea Vukelić, savjetnica u Srpskom narodnom vijeću istaknula je kako je jedan od ciljeva Srpskog narodnog vijeća da kroz Centar za razvoj i investicije pruži lokalnim organizacijama stručnu, ali i financijsku potporu u radu. Važnost ovakvih projekata očituje se u čuvanju znanja, ali i vještini prenošenja znanja i njihova korištenja u svakodnevnom životu i radu, obogaćivanju turističke ponude i razvoju lokalne sredine.

Predstavljanju projekta su prisustvovali i generalni sekretar Srpskog kulturnog društva “Prosvjeta” Slobodan Živković, potpredsjednik SDSS-a i zamjenik županice Karlovačke županije Dejan Mihajlović, zamjenik gradonačelnika Grada Vrbovskog Đorđe Busić, ravnatelj Željezničke tehničke škole Moravice Borivoj Dokmanović , predsjednik MO Moravice Milan Mamula, predsjednik MO Gomirje Nemanja Musulin, predstavnici Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Vrbovskog kao i ostali predstavnici srpske zajednice na lokalnoj i županijskoj razini te predstavnici lokalnih kulturnih organizacija.