Poštovani sunarodnjaci,

ove godine (septembar i oktobar) provodi se popis stanovništva u Republici Hrvatskoj. O rezultatima tog popisa ovisit će i mnoga prava koja ostvaruje srpska zajednica prema Ustavu i zakonima ove zemlje. Zato je od vitalnog interesa naše zajednice da rezultati popisa što vjernije odražavaju naše stvarno brojno stanje.

Prema pravilima popisivanja nastojat će se osigurati i ravnopravna zastupljenost nacionalnih manjina među popisivačima i kontrolorima.

Natječaj za popisivač i kontrolore već je otvoren, a prijave traju do 15. srpnja 2021. Prijaviti se možete na internetskoj stranici https://www.popis2021.hr.

Pozivamo naše sunarodnjake da se prijave na natječaj i postanu popisivači i kontrolori.

Uvjeti koje kandidat treba zadovoljiti su:

  • državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem ili reguliranim boravištem u Republici Hrvatskoj
  • navršenih 18 godina u trenutku popunjavanja prijave
  • postignuto najmanje srednjoškolsko obrazovanje
  • poznavanje rada na računalu
  • valjana adresa elektroničke pošte

Prednost pri izboru kandidata:

  • viša razina obrazovanja
  • iskustvo rada na prijašnjim popisima/anketama
  • dobro poznavanje rada na računalu
  • nezaposleni i studenti

Posao popisivača i kontrolora je honoriran, a Državni zavod za statistiku organizira i edukaciju.

Organizacije srpske zajednice u Hrvatskoj će tokom cijelog perioda popisivanja provoditi kampanju edukacije članova zajednice vezano uz prava i procedure popisa stanovništva te pozivamo zainteresirane članove zajednice da ostanu u kontaktu s lokalnim odborima naših organizacija.

Srpski demokratski forum
Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta“
Srpsko narodno vijeće
Zajedničko veće opština