Članovi Koordinacije vijeća srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj (foto SNV)

Liste SNV-a u Hrvatskoj dobile su nešto manje od 14 hiljada glasova, što je u datim okolnostima značajan broj koji ne odudara bitno od prosjeka odabira saborskih mandata, kazao je Milorad Pupovac

Nakon nedavnih izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u općinama, gradovima i županijama, u sjedištu Srpskog narodnog vijeća (SNV) – nacionalnog koordinacijskog tijela srpske manjine u Hrvatskoj, potpisan je sporazum o osnivanju Koordinacije Vijeća srpske nacionalne manjine za područje Republike Hrvatske. Sporazum su potpisali predstavnici svih 20 područnih (regionalnih) samouprava srpske manjine u Hrvatskoj.

Osvrćući se na rezultate izbora, predsjednik SNV-a Milorad Pupovac podsjetio je da su liste SNV-a u Hrvatskoj dobile nešto manje od 14 hiljada glasova.

– U datim okolnostima, radi se o značajnom broju koji ne odudara bitno od prosjeka odabira saborskih mandata. Radi se o solidnom rezultatu koji daje legitimitet radu vijeća i Skupštine – poručio je Pupovac.

Boris Milošević je podsjetio na objektivne prepreke koje su spriječile birače u velikim gradovima da glasaju poput bitno manjeg broja biračkih mjesta i iznimno slabe medijske pokrivenosti u odnosu na druge izborne cikluse.

Nakon potpisivanja sporazuma odabrani su kandidati za najviše pozicije u SNV-u, koji će biti predloženi za izglasavanje na Skupštini koja će se održati sljedeći vikend.