U znak sjećanja na civilne žrtve stradale tijekom i nakon vojno-redarstvene operacije “Oluja” u ljeto 1995. SENSE Centar za tranzicijsku pravdu, Srpsko narodno vijeće, Documenta – Centar za suočavanje sa prošlošću i Fond za humanitarno pravo Srbije pokreću kampanju na društvenim mrežama zasnovanu na video segmentima interaktivnog narativa “Oluja u Haagu”.

Kampanja počinje 4. avgusta/kolovoza i trajat će šest dana, a priključit će joj se i brojne organizacije civilnog društva iz regije.
Narativ “Oluja u Haagu” obrađuje pet ključnih pitanja o kojima su se na suđenju generalima Gotovini, Čermaku i Markaču sporile optužba i obrana, a u povodu kojih su Raspravno i Žalbeno vijeće Međunarodnog krivišnog suda za bivšu Jugolaviju (MKSJ) – na osnovi istih činjenica i istog prava – došli do dijametralno suprotnih zaključaka.

Ta pitanja su:

1. Cilj operacije “Oluja”
2. Svrha granatiranja
3. Ubojstva
4. Pljačke i uništavanje imovine
5.  Sprečavanje povratka

Interaktivni narativ “Oluja u Hagu” dostupan je na adresi: http://oluja.sensecentar.org/