Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava 10.12.2020 na online konferenciji u organizaciji Ženske sobe, okupili su se stručnjaci/kinje uključeni u široku mrežu suradnje koja pokriva 13 od 21 županija te su prezentirana ostvarena dostignuća “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” čije usluge je do sada koristilo više od 1700 osoba. U konferenciji je sudjelovala i Milena Čalić Jelić iz Pravnog odjela SNV-a.

Program je kreiran prije tri godine s ciljem osiguravanja pružanja pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima. Odjeli su osnovani u većim gradovima pri županijskim sudovima u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Splitu, Zadru, Vukovaru i Sisku, dok partersku mrežu čine nevladine udruge pod mentorstvom Ženske sobe – Centra za seksuana prava: Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir. Tako su kroz rad mreže, financijski i mentorski podržanom od Ministarstva pravosuđa, pokrivena područja Varaždina, Knina, Karlovca, Poreča, Šibenika, Slavnoskog Broda, Dubrovnika, Križevca, Pakraca, Virovitice te drugi gradovi gdje timski radnici mogu doputovati i pružiti neophodnu pravnu i psihološku podršku.

Sudionici konferencije potvrdili su kako ovaj tip rada ne može pokriti potrebe cijeog teritorija RH, ali je on vrijedan i pozitivan pomak, pogotovo u kontekstu razvoja međusektorske suradnje. Jedna od tema, možda u današnje vrijeme i najistaknutija, bila je i rad sa žrtvama u vrijeme Covida-19, s obzirom na nemogućnost kontakta uživo, a i čestih tehničkih problema kod drugih vrsta komunikacije.

Važno je napomenuti da je u prosincu ove godine potisan novi trogodišnji ugovor  s Ministarstvom pravosuđa i uprave, koji će omogućiti nastavak rada mreže podrške, kao i da je u 2022. godini u planu širenje mreže na područja gdje već postoje službeni odjeli s kojima će mreža surađivati i širiti vidove podrške potrebne žrtvama, a koji uz pravnu podrazumijevaju i psihološku pomoć.