U srijedu, 11. 11. 2020. održana je zoom-konferencija pod nazivom „Održivost Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja izbjeglica i interno raseljenih lica  – Doprinos CARE  projekta: postignuća i izazovi – iskustvo Hrvatske“, u kojoj je sudjelovao i Pravni odjel SNV-a.

Konferenciju su moderirali Aleksandar Popov,  direktor projekta Igmanske inicijative i Zoran Pusić, koordinator projekta za Hrvatsku.

Srpsko narodno vijeće na konferenciji je istaklo dva problema: dugotrajnosti postupka stambenog zbrinjavanja i zahtjevnost postupka ostvarivanja prava na stalni boravak prijeratnih stanovnika Hrvatske  koji uslijed realnih životnih okolnosti praktično žive na relaciji između zemlje trenutnog boravka i zemlje željenog povratka, čime pravo na stalni boravak čine teže ostvarivim.