U ponedjeljak, 18. 10. 2021. u Zadru u hotelu Kolovare održana je prva od ukupno tri edukacije o planiranju socijalnih usluga i potreba starijih osoba.

Cilj ove edukacije je unaprijediti i usmjeriti potencijale stručnjaka ka razvoju usluga u zajednici, s naglaskom na usluge koje su namijenjene starijim osobama. Edukacija je organizirana u sklopu europskog projekta “Od vrata do vrata” – dostupne usluge za dostojanstvenu treću dob, koji provodi Odjel za socijalna i humanitarna pitanja Srpskog narodnog vijeća. Glavna aktivnost projekta pružanje je socijalne usluge prijevoza i pratnje starijim osobama u ekonomski slabije razvijenim krajevima. Na taj način nastojimo poboljšati pristup uslugama i kvalitetu života starijih osoba te smanjiti njihovu socijalnu izolaciju.

Na edukciju se odazvalo čak sedamnaest stručnjaka i stručnjakinja iz različitih institucija s područja Zadarske županije: CZSS Obrovac, CZSS Benkovac, CZSS Gračac, CZSS Biograd na Moru, Dom za starije i nemoćne osobe Zadar, Dom za starije i nemoćne Sv. Frane, Dom za odrasle Zemunik, Crveni Križ Zadar, Ureda za podršku žrtvama i svjedocima pri Županijskom sudu u Zadru te stručnjaci iz Grada Obrovca, što potvrđuje značaj i nužnost održavanja ovakvih aktivnosti.

Sudionicima edukacije projekt “Od vrata do vrata” predstavila je voditeljica projekta Tatjana Dragičević, a predavanja su održale dr.sc. Romana Galić, pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom zajedno s Andrejom Ninić iz Grada Zagreba te Sandra Kasunić iz Centra za mirovne studije.
Na edukaciji je prisustvovala i Rajka Rađenović, predsjednica Vijeća srpske nacionalne manjine Zadarske županije.

Partneri u projektu su Vijeća srpske nacionalne manjine Zadarske županije, Ličko-senjske županije te Sisačko-moslovačke županije, gradovi Benkovaci i Glina i opština Donji Lapac.

Sljedeće dvije edukacije održat će se do kraja 2021. godine u Sisku i Korenici.

Edukacija i projekt financiraju se iz Europskog socijalnog fonda (Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. — 2020.) u vrijednosti od 1.499.101.38 kuna, u sklopu Javnog poziva “Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA I”.