U suradnji s Gradom Glina u Hrvatskom domu u Glini 22. 11. 2021. održana je druga od tri edukacije o planiranju socijalnih usluga i potreba starijih osoba. Edukacija se provodi u sklopu europskog projekta “Od vrata do vrata” – dostupne usluge za dostojanstvenu treću dob i namijenjena je jačanju kapaciteta stručnjaka, koji rade sa starijim osobama.

Na edukaciju se odazvalo trinaest stručnjakinja iz različitih institucija Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije: Centar za socijalnu skrb Glina, Karlovac, Duga Resa i Vojinić, Crveni križ Sisak, Glina i Gvozd te Sisačko-moslavačka županija. Prisustvovala je i Mirjana Olujić, zamjenica župana Sisačko-moslovačke županije iz reda srpske nacionalne manjine.

Sudionicama edukacije projekt je predstavila Tatjana Dragičević, voditeljica projekta i Odjela za socijalna i humanitarna pitanja SNV-a. Predavanja su održale dr.sc. Romana Galić, pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom zajedno s Andrejom Ninić iz Grada Zagreba te Sandra Kasunić iz Centra za mirovne studije.

Sljedeća, ujedno i zadnja edukacija, održat će se u Korenici do kraja godine. Nakon toga slijede treninzi komunikacijskih vještina u suradnji s akademskom zajednicom. koji će se održati u Zadru, Sisku i Korenici.

Partneri u projektu su Vijeća srpske nacionalne manjine Zadarske županije, Ličko-senjske županije te Sisačko-moslovačke županije, gradovi Benkovaci i Glina i opština Donji Lapac.

Edukacija i projekt financiraju se iz Europskog socijalnog fonda (Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. — 2020.) u vrijednosti od 1.499.101.38 kuna, u sklopu Javnog poziva “Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I”.