[NOVO]

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je  24. siječnja 2022. godine prve izmjene trinaestog Natječaja iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za mjeru 5 “Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti”,  podmjeru 5.2. “Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima ” – provedbu tipa operacije 5.2.1. “Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala”.

Izmjene i detalje pogledajte ovdje.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 28. prosinca 2021. godine XIII. Natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. “Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog potresom 22. 3. 2020. godine i potresima od 28. 12. 2020. godine kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.

Ukupna vrijednost objavljenog natječaja je 100.000.000,00 kuna, a intenzitet potpore iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 12:00 sati 28. siječnja do 12:00 sati 28. ožujka 2022. godine.

Više informacija možete pročitati ovdje.