Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja temeljem Programa „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2022. godinu.

Prijave se zaprimaju isključivo od 25. srpnja 2022. godine (sukladno točki 9. Programa „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2022. godinu). Otvoreni javni poziv je otvoren do 25. kolovoza 2022. godine.

Davatelj potpore je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo). U proračunu Ministarstva, na proračunskoj aktivnosti A648087 planirano je ukupno 10.000.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Otvorenog javnog poziva.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrtnici, trgovačka društva i zadruge) koji su u većinskom privatnom vlasništvu osoba koje su pripadnici nacionalne manjine (više od 50%) ili zapošljavaju osobe koje su pripadnici nacionalne manjine, osim onih kojima je pretežita djelatnost prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (“Narodne novine”, broj 58/07 i 72/07), iz Područja A–Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo.

Cijeli natječaj pogledajte na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a tekst natječaja pročitajte ovdje.