Polazeći od činjenice da ostvarivanje zakonom zajamčenog prava na proporcionalnu zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u tijelima javne vlasti Republike Hrvatske već godinama predstavlja veliki problem i izazov, Srpsko narodno vijeće (SNV) objavilo je u martu 2014. analizu “Neostvarena prava i promašene politike: Zastupljenost nacionalnih manjina u državnoj upravi, pravosuđu i policiji”. Analiza se temeljila na podacima nadležnih državnih tijela o stanju zastupljenosti nacionalnih manjina u navedenim tijelima – s naglaskom na stanje zastupljenosti Srba – koje su SNV i Klub zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) u Hrvatskom saboru prikupljali i pratili od sredine 2008. do sredine 2013. godine, odnosno do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji u julu 2013. Rezultati analize bili su poražavajući. Uočeno je da u analiziranom razdoblju unatoč određenim mjerama Vlade Republike Hrvatske ne samo da nije došlo do unapređenja u ostvarivanju prava već je prije ostvarena razina zastupljenosti pokazivala trendove umjerenog do značajnog smanjivanja.

Dotadašnje politike Vlade usmjerene na povećanje broja pripadnika nacionalnih manjina u tijelima javne vlasti ocijenjene su kao promašene, a iskazana je i opravdana sumnja da su služile tek zadovoljavanju forme, radi ispunjavanja kriterija u okviru pretpristupnih pregovora s Europskom unijom. Zaključno je, između ostalog, iskazana nužnost da Vlada i druge nadležne institucije u suradnji s predstavnicima nacionalnih manjina i neovisnih stručnjaka u narednom razdoblju poduzmu odlučnije, sveobuhvatnije i konkretnije mjere s ciljem odgovarajućeg ostvarivanja zajamčenog prava.

Ovaj dokument rezultat je kontinuiranog rada SNV-a i SDSS-a na praćenju i zagovaranju ostvarivanja manjinskih prava te, konkretnije, na ostvarivanju prava Srba na odgovarajuću zastupljenost u tijelima javne vlasti. U dokumentu se u prvom redu razmatraju i analiziraju aktualni podaci o zastupljenosti s kraja 2016. i početka 2017. godine. Radi praćenja trendova aktualni se podaci uspoređuju s podacima iz analize objavljene u martu 2014. S time u vezi, dokumentom se sagledava i mogući utjecaj četverogodišnjeg članstva Hrvatske u Europskoj uniji na unapređenje ostvarivanja zajamčenih manjinskih prava, a samim time i na stanje vladavine prava te privrženosti nacionalnih institucija vrijednostima demokracije i ljudskih prava.

Bilten možete preuzeti na ovom linku