Od 1. januara 2020. hrvatsko državljanstvo na osnovu porijekla mogu steći i osobe starije od 21 godine života rođene u Republici Hrvatskoj i izvan Republike Hrvatske čiji je jedan roditelj bio hrvatski državljanin u trenutku rođenja te osobe.

Zahtjev za upis u evidenciju hrvatskih državljana podnosi se nadležnom upravnom tijelu županije odnosno Grada Zagreba ili putem ambasade odnosno konzularnog ureda Republike Hrvatske u inostranstvu.

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske utvrđuje nepostojanje zapreka za upis u evidenciju hrvatskih državljana, a to su: da osoba poštuje pravni poredak Republike Hrvatske, da je podmirio dospjela javna davanja te da ne postoje sigurnosne zapreke za njegov primitak u hrvatsko državljanstvo.

Izvod iz matične evidencije rođenih, prema državi rođenja podnosioca zahtjeva, preporučeno je imati na tzv. međunarodnom formularu. Taj dokument ne smije biti stariji od 6 mjeseci u odnosu na dan podnošenja zahtjeva. Dokaz o državljanstvu roditelja je moguće pribaviti službenim putem , ali treba uzeti u obzir da će i taj dokaz trebati priložiti uz zahtjev.

Rok za podnošenje zahtjeva: od 1. januara 2020. do 31. decembra 2021.

Na poveznici se nalazi informacija o postupku podnošenja zahtjeva, proceduri, dokumentaciji i drugo