U sklopu Političke akademije Srpskog narodnog vijeća u 2017. godini održan je šesti ciklus predavanja i razgovora, u kojem su kao stalni polaznici sudjelovali mladi aktivisti iz srpske zajednice s ciljem međusobnog upoznavanja, razmjene iskustava i stjecanja znanja korisnog za  daljnje djelovanje na trima područjima, i to: 1) unutar srpske zajednice, odnosno u njezinim kulturnim, prosvjetnim, privrednim i društveno-političkim organizacijama, 2) na području predstavljanja srpske zajednice u lokalnim, županijskim i državnim tijelima te 3) u široj javnosti, posebno povezano s temama važnima za srpsku zajednicu. Akademiju je pohađalo 16 polaznika, uglavnom mlađih.

Pred zadnji susret ovogodišnjeg ciklusa polaznici su zamoljeni da napišu kratke eseje na dvije teme:

1. Što vide kao glavne probleme s kojima se suočavaju Srbi u Hrvatskoj — i na lokalnoj razini (tamo gdje oni, polaznici, žive) i na nacionalnoj razini?

2. Kako vide budućnost Srba u Hrvatskoj u narednih desetak godina, s ciljnom godinom 2027.? Što se može učiniti — ako se išta može učiniti — da se problemi koje su identificirali u odgovoru na prvo pitanje riješe i da se položaj srpske zajednice unaprijedi u odnosu na sadašnje stanje?

Na temelju pristiglih eseja, 29. listopada 2017., vodila se jednoipolsatna inicijalna rasprava među polaznicima šeste generacije koji su predstavili svoje odgovore na ova dva pitanja. U toj je raspravi svima omogućeno da komentiraju odgovore koje su dali drugi polaznici kao i da eventualno ospore odgovore drugih ili dodaju popisu odgovora još poneki. Ta rasprava vođena je po metodološkim načelima koja odgovaraju fokusnoj grupi. Da bi se omogućila najveća moguća sloboda odgovaranja, svim je sudionicima zajamčena anonimnost pri doprinosu izvještaju koji ovdje prezentiramo. Vođena je u potpunosti slobodna i vrlo produktivna rasprava, koju su pojedini sudionici naročito pohvalili naglašavajući da dosad nisu imali mnogo prilika za izražavanje mišljenja na taj način, kao ni za predlaganje rješenja. Smisao rasprave, kao i prethodnog eseja, bio je u stvaranju kolektivnog odgovora na postavljena pitanja oko kojeg se svi ili velika većina sudionika mogu složiti.

Kako bismo postigli dodatnu kvalitetu i obuhvatili ne samo ovogodišnje polaznike Akademije nego i neke druge mlade aktiviste iz redova srpske zajednice, istodobno je desetak drugih aktivista, iz prethodnih generacija polaznika Akademije, zamoljeno da također sudjeluje u diskusiji i da odgovori na ista pitanja. Ta druga grupa sudionika služila je kao testna grupa da bismo vidjeli je li mišljenje ovogodišnjih polaznika tipično ili atipično s obzirom na jednako veliku grupu polaznika iz prethodnih generacija.

Ukupno smo primili 21 esej, a u cijelom je postupku sudjelovalo oko 30 ispitanika (neki sudionici nisu napisali esej, ali sudjelovali su u raspravama). Nakon što je napisana prva verzija ovog izvještaja, o njegovu se sadržaju raspravljalo na posebnom susretu predstavnika ovogodišnje s predstavnicima prethodnih generacija polaznika Akademije, koji je održan 11. studenog 2017.

U izvještaju predstavit ćemo odgovore ispitanika na dva postavljena pitanja, pa će i prva dva dijela izvještaja biti strukturirana po tim pitanjima. U trećem ćemo dijelu navesti i citate iz pristiglih eseja da bismo ilustrirali neke zaključke koje iznosimo u prvim dvama dijelovima.

Bilten možete preuzeti na ovom linku