Zaključno predavanje o zakonima i praksi u zaštiti manjinskih prava u Hrvatskoj održao je predsjednik SNV-a i saborski zastupnik Boris Milošević.

- I pored svih usvojenih zakonskih propisa i međunarodnih akata koji se tiču zaštite i ostvarenja manjinskih prava, najjača zaštita su zastupnici u Saboru. Manjinska prava stoje na papiru, ali se ne provode, a takvo se stanje tolerira - rekao je Milošević, nabrajajući pritom primjere. - Zakonski je propisana prednost pri zapošljavanju na račun pripadnosti nacionalnoj manjini u slučaju izjednačenih kandidata, ali u 15 godina nisam upoznao nikog tko se zaposlio pozivanjem na to pravo, a u mnogima od 23 grada i općine u kojima Srbi imaju pravo na svoj jezik i pismo kao službeni, od pisanih materijala i pečata do dvopismenih tabli na zgradama i putevima, to nije ispunjeno. Teškoća je bilo i kod izbora zamjenika načelnika, gradonačelnika i župana iz redova nacionalne manjine, što je zakonski omogućeno od 90-ih, a prvi put ispoštovano 2013. - rekao je Milošević.

Za dojmove smo pitali neke od predavača i osoblja Akademije. Voditelj Branko Jurišić ističe da je u osmoj generaciji bilo 16 polaznika koji su od proljeća do sada polazili sedam modula predavanja.

- Zadovoljan sam, prije svega što smo bili u mogućnosti nastaviti ovaj projekt za koji mislim da je vrlo dobar i koristan za SNV i našu zajednicu, Polaznici su sa svakim novim modulom bili sve aktivniji i sve više uzimali učešće u diskusiji. Pokušavamo da u svakoj generaciji unesemo neke novine, pa smo uveli praksu da neki od polaznika budu predavači. Uspostavili smo i praksu komuniciranja sa SPC-om, pa smo ove godine posjetili vladičanski dvor u Pakracu. Ovo je treća generacija koja je dobila zadatak da napiše esej na određenu temu - kako vide budućnost za 10 ili 20 godina i kako vide suradnju sa Srbijom i koliko Srbiju osjećaju matičnom državom. Eseji se obrađuju i konačni dokument bit će polovinom decembra prezentiran savjetu Akademije i Savjetu SNV-a. Svaka generacija je iznjedrila ljude koji imaju više afiniteta prema liderstvu u zajednici. Računamo na sve one koji su prošli akademiju i koji su u strukturama naše zajednice, pa se nadam da će stečena iskustva biti od pomoći i na korist naše zajednice - rekao je Jurišić, ističući da već sada kreće pripreme za devetu generaciju. - Predstoji nam postupak regrutacije, kontaktirat ćemo vijeća, srpske organizacije i Omladinsku mrežu da vidimo tko bi mogli biti kandidati, rekao je.

Profesor filozofije i sociologije Petar Lađević, koji je bio jedan od predavača i koji s Akademijom ima brojna iskustva, naglasio je da su polaznici bili veoma kvalitetni i da je zaživjela jedna od važnijih srpskih institucija. - Bili su puni entuzijazma i pristojno obrazovani o ovoj temi, s obzirom na disperziju zanimanja iz kojih dolaze, rekao je.

Zadovoljan radom Akademije bio je zastupnik Milorad Pupovac.

- Bilo je dobrih rasprava i dobrih ideja, što je pokazatelj da Akademija ispunjava svoju ulogu kao mjesta upoznavanja i novih spoznaja koje polaznici čuju jedni od drugih i od predavača. To je za polaznike, SNV, manjinska vijeća i srpsku zajednicu značajno postignuće, rekao je i naglasio da je Akademija jedan od najznačajnijih projekata zajednice.

Marijana Ristić iz Siska vrlo je zadovoljna ovim iskustvom. - Rado bih se odazvala na pozive kao gošća u slijedećim generacijama zbog pozitivne atmosfera i iskustva koje će mi pomoću u radu u zajednici. Informirana sam o radu samog SNV i mislim da će mi to dosta pomoći – ustvrdila je Marijana.

Milica Kolundžić iz Dalja smatra da je Akademija odlično iskustvo. - Stečena iskustva dosta će mi pomoći, ali je bitno održavati kontakte koje smo stekli - rekla je Milica.