Budući da je jedan od glavnih problema starijih osoba neravnomjerna i nedostatna rasprostranjenost, kvaliteta i dostupnost socijalnih usluga, Odjel za socijalna i humanitarna pitanja Srpskog narodnog vijeća pokrenuo je projekt pod nazivom „Od vrata do vrata“- dostupne usluge za dostojanstvenu treću dob.

Zbog ograničenog pristupa uslugama u slabije razvijenim područjima, ovaj projekt predviđa pružanje usluge prijevoza i pratnje starijim osobama za obavljanje neophodnih poslova izvan vlastitog doma, te pružanje pomoći u organiziranju njihovih dnevnih aktivnosti poput sudjelovanja na događajima u zajednici. Na taj način nastoji se poboljšati pristup uslugama i kvaliteta života starijih osoba te smanjiti njihova socijalna izolacija. Kroz projekt je predviđena nabava triju novih vozila kojima će se pružati izvaninstitucionalna socijalna usluga prijevoza i pratnje za 120 starijih osoba na području Grada Gline, Grada Benkovca i općine Donji Lapac.

Osim usluge prijevoza projekt obuhvaća:

- 3 edukacije stručnjaka koji rade sa starijim osobama iz sustava socijalne skrbi, zapošljavanja, zdravstva, obrazovanja, pravosuđa, civilnog društva o planiranju socijalnih usluga i potrebama starijih osoba,

- 3 treninga komunikacijskih vještina za stručnjake koji rade sa starijim osobama iz sustava socijalne skrbi, zapošljavanja, zdravstva, obrazovanja, pravosuđa, civilnog društva 

- izradu priručnika o socijalnom planiranju i potrebama starijih osoba 

- organizaciju 3 završne konferencije

- održavanje tribine o društvenom položaju starijih osoba i izvaninstitucionalnim

uslugama za starije osobe

- organizaciju drugih promotivnih aktivnosti

U projekt će biti uključeno :

- 120 osoba starijih od 65 godina koje su koristili uslugu prijevoza i pratnje radi odlaska liječniku, kupovine životnih namirnica, odlaska u banku, poštu i druga mjesta

 - 7 stručnjaka koji su provodili osposobljavanje

- 30 stručnjaka osposobljenih u području socijalnih usluga   

- više od 200 osoba u sklopu šire javnosti će biti informirano o projektu

Prema popisu stanovništva iz 2011. u Republici Hrvatskoj osobe starije od 65 godina čine 17,7% ukupnog stanovništva, što znači da je hrvatsko društvo ušlo u proces ubrzanog starenja i da je povećana potreba za socijalnom i zdravstvenom zaštitom te razvojem novih oblika skrbi za starije osobe. Pritom, starije osobe imaju najveći rizik od siromaštva i socijalne isključenosti (26,5%) ("Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj 2014. - 2020.").

Trend ubrzanog starenja prisutan je i kod srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj. Prema "Popisu stanovništva, 2011." prosječna starost pripadnika srpske nacionalne manjine iznosi 50,3 godine, što je za 11,3 godine više od prosječne starosti Hrvata (41,7 godine). Pored toga, većina Srba živi u siromašnijim županijama koje zbog nižeg indeksa razvijenosti spadaju u potpomognuta područja ("Popis stanovništva, 2011."). Također, UNDP-ovo istraživanje "Neumreženi: Lica socijalne isključenosti u Hrvatskoj (2006.)" ukazuje da su pripadnici srpske nacionalne manjine izloženi siromaštvu i socijalnoj isključenosti, zato što uglavnom žive u ruralnim, prometno izoliranim, ekonomski nerazvijenim područjima zahvaćenima ratnim razaranjima.

Navedenim aktivnostima projekt doprinosi dostojanstvenom životu i aktivnom sudjelovanju u društvu starijih osoba koje pate od siromaštva i socijalne isključenosti, jednom od glavnih ciljeva "Europe 2020 - Strategija za pametan, održiv u učinkovit rast". 

Projekt će provesti Srpsko narodno vijeće i partneri Grad Benkovac, Općina Donji Lapac, Grad Glina, Vijeće srpske nacionalne manjine Zadarske županije, Vijeće srpske nacionalne manjine u Ličko - senjskoj županiji i Županijsko vijeće srpske nacionalne manjine Sisačko - moslavačke županije.

Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda (Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.) u vrijednosti od 1.499.101.38 kuna, u sklopu Poziva „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA i“, koji je raspisalo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a provodi se od 31.7.2020. – 31.7.2022.

Kontakt osoba: Tatjana Dragičević, tatjana.dragicevic@snv.hr

www.strukturnifondovi.hr

http://www.esf.hr/operativni-program/