Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poziva udruge usmjerene radu sa starijim osobama da se prijave za financijsku potporu projektima kojima se pridonosi poboljšanju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba u skladu s prioritetnim područjima i uvjetima.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 7.500.000,00 kuna.

Rok za dostavu prijava je 8. travnja 2019. godine.

Dokumentaciju možete vidjeti na  linku