Pred vama se nalazi godišnji izvještaj Pravnog odjela SNV-a koji pruža besplatnu pravnu pomoć građanima. U 2018. godini pravnu pomoć kroz djelovanje pravnih savjetnika/ca Srpskog narodnog vijeća ostvarilo je 1355 građana, od kojih mnogi ne bi ušli u primjenu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći jer nisu državljani RH ni EU, niti imaju reguliran stalni boravak u RH.

Pregledom pravnih područja po pritužbama i upitima, razvidno je da najveći broj problema i dalje vuče posljedice iz rata i poraća, i/ili egzistencijalnim (ne)prilikama. Većina pritužbi građana, kao i provedene analize ukazuju na sporost rješavanja dugotrajne upravne i sudske postupke, usko tumačenje i primjenu propisa kojima se jedno dodijeljeno pravo osporava nepriznavanje drugog srodnog kao u primjerima stambenog zbrinjavanja i stalnog boravka.

Suzbijanje diskriminacije ni 20 godina nakon donošenja zakona nije zaživjelo u svijesti građana pa je sve veći broj pritužbi na nejednako postupanje i diskriminaciju. Porast govora mržnje u javnom prostoru doveo je i do nasilja prema pripadnicima srpske nacionalne manjine s nedjelotvornim i neučinkovitim odazivom policije i pravosudnih tijela. Procesuiranje ratnih zločina gubi svoju važnost kao mehanizam uspostavljanja pravde te se pretvara u politički poligon za progon po "prokazu" lokalnih moćnika. Žrtve ratnih zločina i dalje čekaju, a godine i životna snaga prolaze.

Nedostatci primjene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, neizvjesnost visine i nepravovremenost dodjele novčanih sredstava iz državnog proračuna, uz kompliciranu proceduru odobravanja pravne pomoći, aktivnosti Srpskog narodnog vijeća u zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda čine još važnijim. Ovim izvještajem želimo upoznati javnost s problemima Srba u Hrvatskoj, opisom njihovih životnih situacija potaknuti međusobnu empatiju, ali i utjecati na javne politike i podržati neophodne procese promjene koje želimo postići za život u tolerantnom i pravičnom društvu.

Cijeli izvještaj možete pročitati ovdje.