Za plaćanje troškova pristojbi, prijevoda dokumenta i priznavanje stranih stručnih kvalifikacija  u postupcima integracije srpskih povratnika i članova njihovih obitelji u Republiku Hrvatsku, Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije – Uprava za suradnju s dijasporom i Srbima u regionu odobrilo je Srpskom narodnom vijeću sredstva u iznosu od 12.350 kuna.

Sredstva su odobrena u okviru projekta koji je Srpsko narodno vijeće podnijelo Ministarstvu u martu ove godine. Isplata je izvršena sredinom jula te su od tada na raspolaganju za isplatu korisnicima. Pokrivanje navedenih troškova vršit će se za period od 1. aprila 2018. do 28. februara 2019. godine.

Budući da su sredstva na raspolaganju Srpskom narodnom vijeću za ovu namjenu znatno manja nego prethodnih godina, isplata će se vršiti samo najranjivijoj skupini socijalno ugroženih povratnika. Radi toga molimo korisnike da imaju razumijevanja u slučaju neprihvaćanja njihovog zahtjeva za isplatu, budući ta će u tim slučajevima sredstva biti isplaćena korisnicima koji su u većoj potrebi od njih.