Pružanjem besplatne pravne pomoći Srpsko narodno vijeće osigurava potrebne savjete, informacije, pomoć pri komunikaciji s institucijama i zastupanju pred sudovima i drugim administrativnim tijelima pripadnicima srpske zajednice i svim ostalim pojedincima koji se suočavaju s preprekama pri integraciji u društvo.

Naši pravnici provode ovu aktivnost kroz mrežu ureda u Zagrebu, Rijeci, Puli, Karlovcu i Daruvaru. Na taj način osiguravamo direktnu komunikaciju s korisnicima, što pridonosi ubrzanom rješavanju njihovih problema - od pravnih pitanja koja se tiču obnove, stambenog zbrinjavanja, statusnih prava, pa do pitanja ostvarivanja prava na mirovine, zdravstveno osiguranje, socijalnu skrb, konvalidaciju radnog staža. Zahvaljujući suradnji s Humanitarnim centrom za integraciju i toleranciju, besplatnu pravnu pomoć pružamo i u Novom Sadu.

  • SNV Zagreb, Ljudevita Gaja 7, HR-10000 Zagreb, T 014886368 (ured), 014886379 (voditeljica pravne službe), 014886364 (pravnik), F 014886372, E jelena.boric@snv.hr, nenad.maric@snv.hr za stranke: ponedjeljak i srijeda, 09.00-15.00
  • VSNM Rijeka, Ciottina 19, HR-51000 Rijeka, T/F 051583073, M 0992550085, 0992550084, E biljana.milosevic@snv.hr, milan.erakovic@snv.hr, za stranke: od ponedjeljka do petka, 09.00 - 15.00
  • VSNM Pula, Maksimilijanova 10, HR-52100 Pula, M 0992550085, E biljana.milosevic@snv.hr, za stranke: ponedjeljak 11.00-17.00
  • VSNM Karlovac, Vranicanijeva 6/1, HR-47000 Karlovac, T/F 047601465 M 098353759, 0992554173, E vijece.srbi.ka@ka.t-com.hr, za stranke: utorak, četvrtak i petak 08.00 - 14.00
  • VSNM Pakrac, Braće Radića 13 (zgrada Crvenog križa/stare škole 1 kat), HR-34 550 Pakrac T 099 8620 566 E miramiljanic0@gmail.com, za stranke: četvrtak 09.00 - 13.00
  • VSNM Daruvar, Radićeva 7, HR-43500 Daruvar, T/F 043333753, E vsnm.daruvar@gmail.com, za stranke: srijeda 08.00 - 12.00
  • Humanitarni centra za integraciju i toleranciju, Vojvođanskih brigada 17, SR-21000 Novi Sad, T/F +38121528132, +38121520030, E office@hcit.rs, za stranke: od ponedjeljka do petka 09.00 – 15.00, utorkom i četvrtkom 16.00 – 20.00