Centralni ured Srpskog narodnog vijeća, smješten u Zagrebu, sastoji se od odjela koji se bave specifičnim područjima vezanima za zaštitu i promociju ljudskih, građanskih i nacionalnih prava Srba te pitanjima njihova identiteta, participacije i integracije u hrvatsko društvo.

Predsjednik Boris Milošević

Zamjenice predsjednika Dragana Jeckov, Aneta Vladimirov

Generalni sekretar Saša Milošević

Voditeljica ureda i Pravnog odjela Jelena Borić

Odjel za financije Darko Koprenica

Centar za razvoj i investicije Mila Tatović Ramljak

Odjel za kulturu Aneta Vladimirov