FOTO: poljoprivreda.gov.hr

U ponedjeljak, 23. siječnja 2023., započelo je podnošenje Zahtjeva na četvrti po redu Natječaj za obnovu poljoprivrednih potencijala narušenih u potresu u sklopu operacije 5.2.1. Programa ruralnog razvoja 2014.-2020., kojim je stavljeno na raspolaganje novih 2,6 milijuna eura, uz mogućnost povećanja alokacije. Rok za prijavu na Natječaj je 17. ožujka 2023. godine.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog potresom 22.3.2020. godine i potresima od 28.12.2020. godine, kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje i izvor prihoda stanovništvu ruralnih prostora te spriječilo propadanje poljoprivrednih gospodarstava i iseljavanje iz ruralnih područja. Intenzitet potpore iznosi 100 %, a prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Ministarstvo poljoprivrede u zadnjoj je godini provedbe tipa operacije 5.2.1 iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Kroz novi Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027., Intervenciju 73.02. – „Obnova poljoprivrednog potencijala“ nastavit će se potpora za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog prirodnim nepogodama i katastrofalnim događajima, a za što je predviđeno 22,5 milijuna eura.

Više na: https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/novih-2-6-milijuna-eura-za-obnovu-poljoprivrednih-potencijala-narusenih-potresom/5925