Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. 7. 2021. donijela Odluku o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske.

Ovom odlukom su obuhvaćeni i stanovi kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, i njome su u cjelini propisani povoljniji uvjeti za otkup stanova u odnosu na uvjete za otkup stanova sadržane u prijašnjim Odlukama o prodaju stanova u vlasništvu Republike Hrvatske.

Odluka je objavljena je u Narodnim novinama broj 78/2021 od 9. 7. 2021. godine, stupa na snagu 17. 7. 2021. godine,  i dostupna je  putem ove poveznice:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_78_1451.html