Od 2. januara do 16. februara možete se javiti na poziv za program “Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina” vrijedan 1,3 milijuna eura, najniži iznos bespovratne potpore je 7.000 eura, a najviši 14.000 eura

PIŠE: Novosti

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 29. decembra prošle godine javni poziv za program “Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina” za 2023. godinu.

Natječaj je namijenjen dodjeli bespovratnih sredstava gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom pripadnika nacionalnih manjina u stanovništvu većim od 5 posto prema Popisu stanovništva iz 2021. godine.

Ciljevi su rast i razvoj poduzetništva, tehnološko unapređenje i jačanje konkurentnosti te uravnotežen regionalni razvoj.

Korisnici bespovratnih sredstava mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge), koji su u većinskom privatnom vlasništvu osoba koje su pripadnici nacionalne manjine (više od 50%) ili zapošljavaju osobe koje su pripadnici nacionalne manjine, osim onih kojima je pretežita djelatnost prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (“Narodne novine”, broj 58/07 i 72/07) iz Područja A-Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 7.000 eura, a najviši 14.000 eura, dok ukupna vrijednost Programa iznosi 1,3 milijuna eura.

Prijava (Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 2. januara do 16. februara 2024. godine. na adresu:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2023. godinu

Ulica grada Vukovara 78

10.000 ZAGREB

Pitanja u vezi prijave mogu se uputiti putem elektroničke pošte na adresu: poduzetnistvoiobrt@mingor.hr.

Više informacija o pozivu možete pronaći OVDJE.