Foto: poljoprivreda.gov.hr

Natječaj za financiranje projekata u 2022. godini prema programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

Provedba nacionalne mjere za ostvarenje ravnomjemog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske u skladu s Programom Vlade Republike Hrvatske 2020. – 2024. 1 točkom Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2021. – 2024. (dalje u tekstu: Operativni programi) te načelima održivog razvoja i socijalne uključenosti u nadležnosti je Vlade Republike Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske Odlukom Vlade Republike Hrvatske o provedbi programa za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina, KLASA: 022-03/21-04/92, URBROJ: 50301-04/12-21-3 od 8. travnja 2021. godine (dalje u tekstu: Odluka) provodi aktivnost 2.8.2. Operativnıh programa kojom je predviđena financijska podrška i posebni razvojni instrumenti kojima će se osigurati minimalni standard komunalne i socijalne infrastrukture kao financijski instrumenti i bespovratne potpore poduzetnicima 1 obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koji ne mogu sudjelovati u postojećim kreditnim linijama na područjima povratka prognanika i izbjeglica te na područjima gdje tradicionalno žive i pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski ili socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenost.

Navedenom Odlukom određeno je da će Ministarstvo poljoprivrede u 2022. godini financirati projekte ruralnog razvoja na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti (potpomognute skupine jedinice lokalne samouprave) i s udjelom više od 5 % pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu prema Popisu stanovništva 1z 2011. godine. Ministarstvo poljoprivrede financirat će projekte na temelju ovoga Natječaja kroz Program potpora ruralnog razvoja za pomoć malim poljoprivrednim gospodarstvima. Cilj ovoga Natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima na potpomognutim područjima tradicionalno naseljenim nacionalnim manjinama u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivi razvoj, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području cime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području i socio-ekonomskom osnaživanju nacionalnih manjina.

Cijeli natječaj pogledajte na stranicama Ministarstva poljoprivrede, a tekst natječaja pročitajte ovdje.