FOTO: razvoj.gov.hr

Program gospodarske i društvene revitalizacije Gorskog kotara

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u nastavku teksta: Ministarstvo) kao nositelj politike regionalnog razvoja, u skladu s Prioritetima provedbe politike Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030., i Programom Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2024., pokreće Program gospodarske i društvene revitalizacije Gorskog kotara (u nastavku teksta: Program). Vlada Republike Hrvatske donijela je Program razvoja brdsko-planinskog područja te se ovim Programom ispunjavaju i ciljevi navedenog programa Vlade Republike Hrvatske.

Pored sredstava iz Europskih fondova potrebno je osigurati i nacionalna sredstva putem kojih bi se potaklo ulaganje u infrastrukturu na ovim područjima, s naglaskom na segmente koji se ne mogu financirati u okviru postojećih programa financiranih sredstvima Europske unije, čime bi se povećala ulaganja u infrastrukturu i ojačala konkurentnost ovog dijela Republike Hrvatske.

Cilj Programa je poticanje razvoja gospodarskih i društvenih aktivnosti na području Gorskog kotara  kroz ulaganja u infrastrukturne projekte kao preduvjet za razvoj postojeće i nove društvene i gospodarske infrastrukture te time postizanje održivog gospodarskog razvoja, povećanja atraktivnost prostora, poboljšanje kvalitete života i sprječavanje daljnjeg iseljavanja.

Program je namijenjen jedinicama lokalne samouprave s područja Gorskog kotara koje su nositelji prihvatljivih aktivnosti na projektu, a koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne razine i namijenjen je projektima koji će imati utjecaj na širu zajednicu.

Sredstva za provedbu Programa osiguravaju se u „Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu“, aktivnost A758064 – Program revitalizacije Gorskog kotara u ukupnom iznosu od 7.101.663,00 eura kroz tri godine.

Podnositelji podnose Zahtjev od 3. siječnja 2023. do najkasnije 30. lipnja 2023.

Prihvatljivi podnositelji Zahtjeva su:

  • Jedinice lokalne samouprave s područja Gorskog kotara: Grad Čabar, Grad Delnice, Grad Vrbovsko, Općina Skrad, Općina Brod Moravice, Općina Ravna Gora, Općina Mrkopalj, Općina Fužine i Općina Lokve.

Prihvatljiva područja provedbe je administrativno teritorijalno područje jedinica lokalne samouprave prihvatljivih podnositelja zahtjeva s područja Gorskog kotara.

Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, modernizaciju i adaptaciju građevina koje se odnose na gospodarsku, društvenu i komunalnu infrastrukturu.

Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti dva zahtjeva za financiranje projekta prema Programu uz mogućnost da više prihvatljivih podnositelja Zahtjeva može podnijeti jedan zajednički Zahtjev za financiranje projektnog prijedloga od šireg društvenog interesa.

Vrijednost financiranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše do 1.000.000,00 eura s PDV-om.

Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 150.000,00 eura  s PDV-om.

Udio Ministarstva u financiranju pojedinog projekta iznosi najviše do 80 % ukupnih prihvatljivih troškova.

Više o natječaju na linku:

https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/nacionalni-programi-417/program-gospodarske-i-drustvene-revitalizacije-gorskog-kotara/5135

 

Program gospodarske i društvene revitalizacije Dalmatinske zagore

Cilj Programa je poticanje gospodarske i društvene revitalizacije područja Dalmatinske zagore kroz ulaganja u infrastrukturne projekte kao preduvjet za razvoj postojeće i nove društvene i poduzetničke infrastrukture te time postizanje održivog gospodarskog razvoja, povećanja atraktivnost prostora, poboljšanje kvalitete života i sprječavanje daljnjeg iseljavanja.

Program je namijenjen jedinicama lokalne samouprave s područja Dalmatinske zagore koje su nositelji prihvatljivih aktivnosti na projektu, a koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne razine i namijenjen je projektima koji će imati utjecaj na širu zajednicu.

Sredstva za provedbu Programa osiguravaju se u „Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu“, aktivnost A680064 – Program revitalizacije Dalmatinske zagore u ukupnom iznosu od 10.053.368,00 eura kroz tri godine.

Podnositelji podnose Zahtjev od 3. siječnja 2023. do najkasnije 30. travnja 2023.

Prihvatljivi podnositelji Zahtjeva su:

  • Jedinice lokalne samouprave s područja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije koje se svojim cijelim dijelom nalaze na području Dalmatinske zagore: Grad lmotski, Općina Cista Provo, Općina Lovreć, Općina Proložac, Općina Lokvičići, Općina Runovići, Općina Zmijavci, Općina Zagvozd,, Općina Podbablje, Grad Trilj, Grad Vrlika, Grad Vrgorac, Općina Dicmo, Općina Otok, Općina Dugopolje, Općina Šestanovac, Općina Runovići, Općina Lećevica, Općina Muć, Općina Prgomet, Općina Primorski Dolac, Općina Hrvace, Grad Sinj, Grad Knin, Grad Drniš, Općina Ervenik, Općina Kistanje, Općina Kijevo, Općina Biskupija, Općina Civljane, Općina Promina, Općina Ružić i Općina Unešić

Više o natječaju na linku:

https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/nacionalni-programi-417/program-gospodarske-i-drustvene-revitalizacije-dalmatinske-zagore/5136