Na Skupštini Srpskog narodnog vijeća održanoj 12. septembra 2020. u SPOG ‘Kantakuzina Katarina Branković’ za novog predsjednika SNV-a izabran je Milorad Pupovac. Delegati Skupštine izabrali su Draganu Jeckov i Anetu Vladimirov za zamjenice predsjednika, a Dejana Jovića za predsjednika Savjeta SNV-a.

Bivši predsjednik Srpskog narodnog vijeća Boris Milošević obratio se članovima Skupštine pojasnivši da je morao odstupiti s mjesta predsjednika SNV-a, člana Predsjedništva SNV-a i delegata u Skupštini SNV-a zbog izora na novu poziciju potpredsjednika Vlade RH. Naglasio je da je ova godina bila godina kriznog menadžmenta s obzirom na epidemiju koronavirusa i potres koje je pogodio Zagreb. Unatoč tome, kriza je pokazala novu kvalitetu naše organizacije jer je SNV uz pomoć svojih vijeća bio jako prisutan na terenu u brojnim akcijama pomoći, a rad ureda ni u jednom trenutku nije prekinut. Poseban akcenat stavio je na 2021. godinu kao jednu od najvažnijih godina za srpsku zajednicu, s obzirom na popis stanovništva na rezultatima kojeg se temelje neka prava srpske zajednice. Naveo je da je SNV-u iz tog razloga potrebno mudro i iskusno vodstvo koje će znati taj posao izvesti na najbolji mogući način.

Skupština SNV-a potvrdila je ostavku Borisa Miloševića na funkciju predsjednika SNV-a, a usvojeni su i izvještaji o radu za 2019. kao i program rada te plan prihoda i rashoda za 2020. godinu, koje je prezentirao generalni sekretar Aleksandar Milošević.