Adresar županijskih vijeća srpske nacionalne manjine

Vijeće srpske nacionalne manjine Bjelovarko-bilogorske županije
predsjednik Darko Karanović
Demetrova 1, HR-43 000 Bjelovar               
m 099 7743 888 e vsnmbj@gmail.com

Vijeće srpske nacionalne manjine Brodsko-posavske  županije
predsjednik Dušan Nogić
Tome Bakača 1, HR- 35 000 Slavonski Brod
m 091 362 0110 e goran.nogic@gmail.com

Vijeće srpske nacionalne manjine Dubrovačko-neretvanske županije
predsjednik Milorad Vukanović
Vukovarska 19, HR-20 000 Dubrovnik
t / f 020 324 897

Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Zagreba
predsjednik Boris Milošević
Mažuranićev trg 6, HR-10 000 Zagreb
t 01 4855 391 f 01 4855 644 e vijece@srbi-zagreb.hr

Vijeće srpske nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije
predsjednik Jovo Manojlović
Frana Galovića 6, HR-48 000 Koprivnica
t 048 626 633 f 048 626 632

Vijeće srpske nacionalne manjine Ličko-senjske županije
predsjednik Stanko Momčilović
Trg dr. Franje Tuđmana 4, HR-53 000 Gospić
m 099 596 4178 e stanko.momcilovic@udbina.hr

Vijeće srpske nacionalne manjine Međimurske županije
predstavnik Milorad Sarap
Ivana pl. Zajca 49, HR-40 000 Čakovec
m 099 704 3756 e milorad.sarap@gmail.com

Vijeće srpske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije
predsjednik Dejan Jeličić
Županijska 6, HR-31 000 Osijek
t / f 031 200 189 e vijece.srpske.nacionalne.manjine@os.t-com.hr

Vijeće srpske nacionalne manjine Požeško-slavonske županije
predsjednik Nikola Ivanović
Braće Radić 13, HR-34550 Pakrac
m ‎099 272 5263 e nikola.ivanovic@pakrac.hr

Vijeće srpske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije
predsjednik Zoran Stanković
Ciottina 19, HR-51000 Rijeka
‎051 583 073 e vsnm.pgz@gmail.com

Vijeće srpske nacionalne manjine Sisačko-moslovačke županije
predsjednik Nikola Arbutina
Rimska 4, HR-44 000 Sisak
t 044 521 098 f 044 525 299 e vsnm.sisak@sk.t-com.hr

Vijeće srpske nacionalne manjine Splitsko-dalmatinske županije
predsjednik Božidar Simić 
Šetalište Bačvice 10, HR-21 000 Split
m 091 1500 853

Vijeće srpske nacionalne manjine Šibensko-kninske županije
predsjednik Borislav Šarić
dr Franje Tuđmana 4, HR-22 3000 Knin
t / f 022 660 410

Vijeće srpske nacionalne manjine Varaždinske županije
predsjednik Milan Mirčetić
Alojzije Stepinca 1c, HR-42 230 Varaždin
t 042 637 419 f 042 630 826 e mircetic.geoured@mtnet.hr

Vijeće srpske nacionalne manjine Virovitičko-podravske županije
predsjednica Milena Lazić  
Matije Gupca 63, HR-33 000 Virovitica
m 033 726 468 e vijece.snm@vpz.hr

Vijeće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije
predsjednik Svetislav Mikerević
Kvaternikova 1, HR-32 000 Vukovar
t 032 422 061 f 032 422 750 e vsnm@vu.t-com.hr

Vijeće srpske nacionalne manjine Zadarske županije
predsjednica Rajka Rađenović
Liburnska obala 6, HR-23 000 Zadar  
t 023 493 790 f 023 493 791 e srpskemanjine.zd@optinet.hr

Vijeće srpske nacionalne manjine Zagrebačke županije
predsjednik Dragiša Pilipović
Ozaljska 93/II, HR-10 000 Zagreb
t / f 01 6115 663 e vsnm.zagrebacke.zupanije@zg.t-com.hr