Adresar županijskih vijeća srpske nacionalne manjine

Vijeće srpske nacionalne manjine Bjelovarko-bilogorske županije
predsjednik Darko Karanović
Tomaša G. Masaryka 8, HR-43 000 Bjelovar               
m 099 7743 888 / e vsnmbj@gmail.com

Vijeće srpske nacionalne manjine Brodsko-posavske  županije
predsjednik Dušan Nogić
Dragutina Lobe 30, HR-35 400 Nova Gradiška
m 091 362 0110 / e goran.nogic@gmail.com

Vijeće srpske nacionalne manjine Dubrovačko-neretvanske županije
predsjednik Milorad Vukanović
Od Puča 8, HR-20 000 Dubrovnik
t / f 020 324 897

Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Zagreba
predsjednik Saša Milošević
Mažuranićev trg 6, HR-10 000 Zagreb
t 01 4855 391 / f 01 4855 644 / e vijece@srbi-zagreb.hr

Vijeće srpske nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije
predsjednik Branko Dulikravić
Frana Galovića 6, HR-48 000 Koprivnica
t 048 626 633 / f 048 626 632

Vijeće srpske nacionalne manjine Ličko-senjske županije
predsjednik Stanko Momčilović
Trg Nikole Tesle 6, HR-53 250 Donji Lapac
m 099 596 4178 / e stanko.momcilovic@udbina.hr

Vijeće srpske nacionalne manjine Međimurske županije
predstavnik Milorad Sarap
Ivana pl. Zajca 49, HR- 40 000 Čakovec
m 099 704 3756 / e milorad.sarap@gmail.com

Vijeće srpske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije
predsjednik Jovan Jelić
Županijska 6, HR-31 000 Osijek
t / f 031 200 189 / e vijece.srpske.nacionalne.manjine@os.t-com.hr

Vijeće srpske nacionalne manjine Požeško-slavonske županije
član vijeća Nikola Ivanović
Braće Radić 13, HR-34550 Pakrac
m ‎099 272 5263 e nikola.ivanovic@pakrac.hr

Vijeće srpske nacionalne manjine Sisačko-moslovačke županije
predsjednik Dušan Polimac
Rimska 4, HR-44 000 Sisak
t 044 521 098 / f 044 525 299 / e vsnm.sisak@sk.t-com.hr

Vijeće srpske nacionalne manjine Splitsko-dalmatinske županije
predsjednik Marko Tomašević
Put Radoševca 14, HR-21 000 Split
m 095 1995 389

Vijeće srpske nacionalne manjine Šibensko-kninske županije
predsjednik Borislav Šarić
dr Franje Tuđmana 4, HR-22 3000 Knin
t / f 022 660 410

Vijeće srpske nacionalne manjine Varaždinske županije
predsjednik Milan Mirčetić
Alojzije Stepinca 1c, HR-42 230 Varaždin
t 042 637 419 / f 042 630 826 e mircetic.geoured@mtnet.hr

Vijeće srpske nacionalne manjine Virovitičko-podravske županije
predsjednik Mladen Kulić
Matije Gupca 63, HR-33 000 Virovitica
t / f 033 726 468 e vijece.snm@slatina.hr

Vijeće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije
predsjednik Svetislav Mikerević
Kvaternikova 1, HR-32 000 Vukovar
t 032 422 061 / f 032 422 750 / e vsnm@vu.t-com.hr

Vijeće srpske nacionalne manjine Zadarske županije
predsjednica Rajka Rađenović
Ivana Zadranina 2, HR-23 000 Zadar  
t 023 214-109 / f 023 493 791 / e srpskemanjine.zd@optinet.hr

Vijeće srpske nacionalne manjine Zagrebačke županije
predsjednik Dragiša Pilipović
Ozaljska 93/II, HR-10 000 Zagreb
t / f 01 6115 663 / e vsnm.zagrebacke.zupanije@zg.t-com.hr