Prijava štete

  • građani sa područja pogođenih potresom, koji su pretrpjeli štetu na imovini, mogu prijaviti oštećenja popunjavanjem upitnika  
  • građanima je dostupan i pozivni centar za prijavu štete, telefonski broj  0800 2021

Sve zgrade za koji je zatražen preliminarni pregled bit će pregledane. Rezultati preliminarnih pregleda dostupni su u realnom vremenu na stranicama Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.

Prava koja građani trenutno mogu ostvariti

Obnova – zakonodavni okvir

Dana 5. 2. 2021. godine donesen je Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (“Narodne novine” broj 102/2010/21).

Prema Zakonu, država će na području na kojem je proglašena katastrofa u 100-postotnom iznosu osigurati financiranje konstrukcijske obnove nekretnina u kojima stanuje vlasnik ili njegovi srodnici.

Vlasnici i suvlasnici zgrada oštećenih u potresu od 22. 3. 2020. te 28. i 29. 12. 2020., koji su bili vlasnici/suvlasnici na dan 22. 3. 2020., te 28. i 29. 12. 2020., pod određenim uvjetima, ostvaruju pravo na:
– povrat utrošenih sredstava za radove hitne sanacije,
– obnovu konstruktivnih elemenata zgrade,
– uklanjanje i gradnju zamjenske kuće.

Uskoro se očekuje i donošenje provedbenog akta tog Zakona – novog Prvog programa mjera obnove, koje će za građane značiti pojednostavljenje procedure u obnovi i smanjenje potrebne dokumentacije za prijavu.