Na području na kojem je proglašena katastrofa Država će u cijelosti financirati obnovu one nekretnine u kojoj stanuju vlasnik ili njegovi srodnici.

Osobe koje su 28. i 29. 12. 2020. bile vlasnici i suvlasnici zgrada koje su oštećene u potresu na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije, uz određene uvjete, mogu ostvariti sljedeća prava:

  • obnova postojeće potresom oštećene zgrade (višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće)
  • uklanjanje zgrade (višestambene, stambeno-poslovne, poslovne) i postojeće obiteljske kuće koja je izgubila mehaničku otpornost i/ili stabilnost u toj mjeri da je urušena ili njezina obnova nije moguća
  • gradnju zamjenskih obiteljskih kuća umjesto potresom uništenih postojećih obiteljskih kuća
  • novčanu pomoć:
    • za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade i obiteljske kuće (nužnu privremenu zaštitu zgrade od utjecaja atmosferilija te uklanjanje i pridržanje opasnih dijelova zgrade koji su mogli odnosno koji mogu ugroziti život ili zdravlje ljudi, popravak ili zamjenu dimnjaka, popravak ili zamjenu zabatnog zida, popravak stubišta, popravak dizala)
    • za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće
    • umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće

Postojeća  građevina  je  prema  Zakonu  o  gradnji  definirana  kao  građevina  izgrađena  na  temelju građevinske  dozvole ili  drugog  odgovarajućeg akta i  svaka  druga građevina koja je prema Zakonu o gradnji ili posebnom zakonu s njom izjednačena.

Obrasci zahtjeva mogu se preuzeti putem sljedećih poveznica: