Dan nakon potresa na Baniji (30. 12. 2020.) SNV je pokrenuo humanitarnu akciju pod nazivom “Banija je naša kuća”.

Financijska sredstva

Preko računa otvorenog za ovu akciju primljeno je ukupno 2.142.688,99 kn. Sredstva su uplaćivana od strane građana, pravnih osoba, Srpskog narodnog vijeća i drugih srpskih institucija.

Ukupni rashodi preko računa humanitarne akcije iznose 2.142.688,99 kn, od čega je na kupovinu materijalne pomoći za neposredne korisnike (fizičke osobe) utrošeno je 2.047.663,27 kn.

Sredstva su iskorištena za kupovinu:

 • 39 kontejnera za smještaj u ukupnoj vrijednosti od 1.013.304.86 kn
 • različitog građevinskog materijala u vrijednosti od 268.467,82 kn
 • 300 paketa s prehrambenim i higijenskim proizvodima u vrijednosti 318.416,82 kn
 • kućanskih aparata i namještaja u vrijednosti od 259.676,60 kn
 • ostale opreme i usluga u vrijednosti 116.758,29 kn
 • podmirivanje troškova usluge transporta u iznosu od 71.038,88 kn.

Ostatak primljenih financijskih sredstva sredstava utrošen je za:

 • podmirivanje troškova provođenja humanitarne akcije u iznosu od 75.025,71 kn (bankovni troškovi, opremanje ureda, skladišta, itd.)
 • pružanje pomoći udrugama na području Banije: pučkoj kuhinji Merhamet u Sisku (15.000 kn), Udruzi slijepih SMŽ (5.000 kn), Crvenom Križu SMŽ (500 gumenih čizama).

Materijalne donacije

Preko humanitarne akcije primljene se materijalne donacije u vrijednosti od 4.744.751,12 kuna.

 • 125 kontejnera za privremeni smještaj porodica (3.253.003,45 kn), od kojih je 86 kontejnera donirala Srpska pravoslavna crkva (Mitropolija zagrebačko-ljubljanska), a 25 kontejnera Ambasada Srbije.
 • Građevinski materijal u vrijednosti od 688.801,44 kn, od čega je Fond za izbegla i raseljena lica i za suradnju sa Srbima u regionu donirao materijal u vrijednosti od 376.500 kn.
 • Ostale materijalne donacije bile su u vidu prehrambenih i higijenskih proizvoda (300.518,20 kn), stočne hrane i poljoprivrednog repromaterijala (370.682,16 kn), kućanskih aparata (94.030,50 kn) i garderobe (37.715,37 kn)

Ukupna vrijednost primljenih financijskih sredstava i materijalnih donacija iznosi 6.887.440,10 kn.

Neposredni korisnici i vrijednost pružene humanitarne pomoći

Ukupna vrijednost pružene pomoći neposrednim korisnicima (fizičkim osobama) iznosi 6.812.414,39 kn.

Akcijom je obuhvaćena šira zajednica, odnosno 3.400 neposrednih korisnika.

Humanitarna pomoć pružena je osobama i porodicama na području cijele Sisačko-moslavačke županije, na području Gline, Petrinje, Siska, Sunje, Dvora, Donjih Kukuruzara, Majura, Hrvatske Kostajnice, Hrvatske Dubice, Topuskog, Vrginmosta…

Neposredni korisnici humanitarne pomoći su osobe koje su pretrpjele štetu zbog potresa na svojim stambenim i gospodarskim objektima te osobe koje imaju slabiji socioekonomski status. Većina korisnika pripada ranjivim grupama: osobe i porodice koje žive u uvjetima siromaštva, starije osobe, porodice s djecom, nezaposlene osobe, žene.

Neposredni korisnici primili su humanitarnu pomoć u vidu:

 • kontejnera u ukupnoj vrijednosti od 4.266.308,11 kn (164 korisnika)
 • građevinskog materijala u ukupnoj vrijednosti od 957.269,26 kn (243 korisnika)
 • kućanskih aparata, namještaja u ukupnoj vrijednosti od 353.707,10 kn (196 korisnika)
 • paketa s prehrambenim i higijenskim proizvodima u ukupnoj vrijednosti od 618.935,02 kn (1.123 korisnika)
 • usluge transporta u ukupnoj vrijednosti od 71.038,88 kn (164 korisnika kontejnera)
 • stočne hrane u ukupnoj vrijednosti od 370.682,16 kn (589 korisnika)
 • ostale opreme i usluga u ukupnoj vrijednosti od 154.473,66 kn (1085 korisnika)

Ostale aktivnosti SNV-a na Baniji

Osnovano je centralno skladište u Vrginmostu za zaprimanje pomoći te je angažiran njegov voditelj.

Organizirani su lokalni timovi aktivista za područja: Glina, Petrinja, Sisak, Sunja, Dvor, Donji Kukuruzari, Hrvatska Kostajnica, Hrvatska Dubica, Majur, Topusko, Vrginmost. Aktivisti su obilazili sela, zapisivali potrebe ljudi i stanje njihovih objekata, informirali ih i pružali im humanitarnu pomoć.

U pravim mjesecima nakon potresa organiziran je i tim za psihosocijalnu podršku.

Uspostavljena je suradnja s drugim organizacijama civilnog društva: zaklada Solidarna, Crveni Križ, Adra, Civilna zaštita…

Crvenom krstu Kostajnice (RS, BiH) donirano je 500 paketa s prehrambenim i higijenskim  proizvodima u aproksimativnoj vrijednosti 135.000 kn.

U suradnji s općinama Vojnić i Krnjak nabavljena je elektroinstalaterska i druga oprema za Plućni odjel u Petrinjskoj bolnici te joj je doniran kontejner.

Otvoreni su i opremljeni uredi SNV-a u Petrinji i Glini (“Banijska kuća”), unutar tih ureda djeluju: Odjel za socijalna i humanitarna pitanja, Centar za investicije i razvoj te Pravni odjel SNV-a.

 Aktivnosti Odjela za socijalna i humanitarna pitanja SNV-:

 • koordinira pružanje humanitarne pomoći, provodi procjenu potreba i nabavu humanitarne pomoći
 • donosi upute i pravilnike oko pružanja i primanja humanitarne pomoći
 • povezuje primljenu, kupljenu i pruženu humanitarnu pomoć
 • izvještava o svim segmentima humanitarne akcije te vodi evidenciju korisnika kao i svu ostalu dokumentaciju o primljenoj i pruženoj pomoći
 • provodi projekt „Od vrata do vrata“ u sklopu kojeg se pruža usluga prijevoza i pratnje za starije osobe na području Gline (55 korisnika) i području Petrinje (42 korisnika). U sklopu projekta zaposlene su tri osobe

Aktivnosti Pravnog odjela SNV-a:

 • pružanje besplatne pravne pomoći u Glini (tri puta sedmično), u Petrinji (jednom sedmično), u Vrginmostu (jednom sedmično), u Dvoru (tri puta sedmično), i u Hrvatskoj Kostajnici (dva puta sedmično).
 • broj stranaka svih pravnih savjetnika u martu 2021. je 150
 • najčešća pravna pitanja su: obnova potresom oštećenih kuća, imovinsko-pravna pitanja u vezi obnove, drugi vidovi pomoći (donacije), socijalna prava, statusna prava

Aktivnosti Centra za investicije i razvoj SNV-a:

 • održano je osam informativno – edukativnih radionica te individualna savjetovanja za preko 150 poljoprivrednika za prijavu na natječaj za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala (operacija2.1.)
 • uspostavljeni su komunikacijski kanali za zaprimanje upita oko natječaja i svih ostalih pitanja u području poljoprivrede i gospodarstva; izrađeni su informativna brošura i plakati
 • formiran je tim savjetnika za pisanje i podnošenje projektnih prijava poljoprivrednicima za prijavu na natječaj Mininstarstva poljoprivrede za financiranje projekata u 2021.

SNV nastavlja sa humanitarnim aktivnostima na potresom pogođenim područjima.