Srpski demokratski forum (SDF), prva nevladina organizacija Srba u Hrvatskoj, održat će izvanrednu skupštinu u utorak , 13. jula 2021. u 18 sati u Lipiku. Skupština će se održati točno 30 godina od osnivanja SDF-a na mjestu na kojem se organizacija osnovala (toplice LIPIK, dvorana Quelle, ulica Marije Terezije 2, Lipik).

Skupština će izabrati predsjednika ili predsjednicu SDF-a, i rezultat je višegodišnjeg truda da se SDF ponovo aktivira kao relevantna srpska organizacija.

Pred početak Skupštine novinarima će se obratiti Milorad Pupovac, saborski zastupnik i predsjednik Srpskog narodnog vijeća.

SDF je nevladina, nestranačka organizacija koja u suradnji s domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama štiti ljudska prava i osnažuje lokalnu zajednicu, štiti prava izbjeglica i povratnika, prava nacionalnih manjina i potiče međuetničku toleranciju u Hrvatskoj. Među osnivačima SDF-a bili su Milorad Pupovac, Slobodan Uzelac, Petar Lađević, Veljko Džakula, Nataša Desnica, Svetozar Livada…