Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 28. travnja 2021. godine prve izmjene XI. Natječaja za provedbu mjere 5 “Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti” podmjere 5.2. “Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima ” – za provedbu tipa operacije 5.2.1. “Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala”.

Mijenja se rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu pa se zahtjev i potpora podnose od 12:00 sati 30. travnja do 12:00 sati 30. lipnja 2021. godine.

Natječaj i sve informacije oko izmjena možete pronaći ovdje.

Napominjemo kako će novi, XII. Natječaj za ovaj tip operacije biti objavljen već u srpnju 2021. godine.

Posebno napominjemo da je napravljena izmjena vezana uz prihvatljivost troškova u dijelu koji se odnosi na popravak/nabavku poljoprivrednih strojeva. Izmjenama je sada dozvoljena isključivo nabava NOVIH strojeva mehanizacije i opreme.