Danas je Međunarodni dan nestalih. Za još uvijek brojne obitelji koje traže svoje najbliže dan obnavljanja bolnih sjećanja i dan razočarenja u rezultate traženja njihovih nestalih srodnika. Za sve one koji se bave pitanjem nestalih ovaj je dan prilika za javno osvješćivanje i priznavanje činjenice da je u proteklih nekoliko godina došlo do ozbiljnog usporavanja procesa traženja nestalih. Naročito u prošloj i ovoj godini. Zato ovu objavu pišemo kako bismo se sjetili svih nestalih, neovisno o njihovoj nacionalnosti (bili Hrvati ili Srbi) kako bismo osvijestili potrebu ubrzanja procesa njihova traženja, ekshumacije i identifikacije.

Na prostoru bivše Jugoslavije još uvijek se traži 9 969 nestalih. Značajan dio od ovog broja otpada na nestale u ratu u Hrvatskoj, njih još 1 968. Od toga broja Hrvatska traži 1850 (od čega su za 850 pronađeni ostaci koji još nisu identificirani). Republika Srbija traži 1 606 nestalih osoba (od čega za njih 647 zahtjevi nisu podneseni prema kriterijima Međunarodnog crvenog križa i nalaze se na “operativnoj listi”).

Navedene brojke pokazuju da je potraga za nestalim stvar odgovornosti i Hrvatske i Srbije. I da uspješnost procesa traženja, ekshumacije i identifikacije ovisi o njihovoj suradnji. Ta je suradnja zastala i u definiranju protokola o suradnji i u potrebnim sastancima na odgovarajućem političkom nivou. Zbog tog zastoja trpi i humanitarna strana posla potrage za nestalima i politički odnosi između Hrvatske i Srbije.

Srpsko narodno vijeće na današnji dan manifestira svoju zainteresiranost za ubrzanje procesa rješavanja pitanja nestalih. Ta zainteresiranost proizlazi iz kako dosadašnjih aktivnosti Vijeća u procesu utvrđivanja sudbine nestalih posebno kroz suradnju Hrvatske i Srbije, tako i činjenice da značajan dio nestalih u navedenim brojevima kako od strane Hrvatske tako i od strane Srbije čine nestali Srbi iz Hrvatske.

Na osnovi svega rečenog smatramo da je nakon tri decenije potrebno usmjeriti se u prvom redu na sljedeće: da su svi nestali, u skladu sa pravilima Međunarodnog crvenog križa, ravnopravni bez obzira na svoju nacionalnost; da se pitanju nestalih pristupi u prvom redu kao humanitarnom pitanju i kao još jednom od načina doprinosa izgradnji povjerenja u odnosima između Hrvatske i Srbije; da predstavnici Hrvatske i Srbije stvore proceduralni okvir za razmjenu informacija, suradnju u ekshumaciji i identifikaciji i tako otklone zastoj do kojeg je došlo u proteklih nekoliko godina.

Milorad Pupovac