Zajedničko veće opština (ZVO) je tijelo koje usklađuje interese srpske etničke zajednice u istočnoj Slavoniji, Baranji i zapadnom Srijemu, koordinira prava te usmjerava inicijative i prijedloge prema institucijama vlasti. Veće čine općine Trpinja, Erdut, Markušica, Borovo, Jagodnjak, Negoslavci i Šodolovci, koje se nalaze na području Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije.

ZVO je u formalnopravnom smislu nastao kao udruga sui generis, na osnovi međunarodnopravnog akta Erdutskog sporazuma na temelju kojeg je započeo proces mirne reintegracije na prostoru istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema, te odluke Vlade Republike Hrvatske od 15.10.1997. godine. ZVO svoja specifična prava crpi iz pisma Vlade RH po završetku mirne reintegracije u hrvatskom Podunavlju od 13.1.1997.

ZVO je savjetodavno tijelo koje prati i analizira ukupnu problematiku u sferi dosljednog provođenja prosvjetne i kulturne autonomije te štiti ljudska, građanska i manjinska prava srpske etničke zajednice u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, pozitivnim zakonskim propisima te međunarodno priznatim i pravno relevantnim sporazumima kojima se utvrđuje i pravno regulira status i položaj srpske zajednice na ovom prostoru.

Predsjednik: Srđan Jeremić

Saznajte više