Srpsko privredno društvo Privrednik osnovano je 1897. godine u Zagrebu kao jedna od najznačajnijih privredno‑prosvjetnih institucija srpskog naroda, na inicijativu humanista, dobrotvora i veletrgovca Vladimira Matijevića. Njegova je ideja bila stvoriti udruženja koje će organizirano raditi na pronalaženju i podizanju, zbrinjavanju i obrazovanju nadarene djece iz siromašnih porodica iz Dalmacije, Like, Korduna, Banije, Slavonije, Bosne, Hercegovine, Vojvodine. Cilj je bio da se ta djeca stručno osposobe za razne zanate i trgovinu, kako bi im se pomoglo da kasnije otvore svoje samostalne radnje i tako postanu nosiocima oživljavanja privrede kao osnovnog preduvjeta za kulturni i društveni preporod naroda.

Kako su se aktivnosti Privrednika iz godine u godinu sve više razvijale, 1911. godine osnovan je i Patronat Privrednikovih fondova, koji je preuzeo upravu nad zapisima, testamentima i fondovima. Ovo tijelo imalo je ovlasti da ulaže u nekretnine, u državne ili druge vrijednosne papire, da izdaje zajmove, ulaže gotovinu.

1898. godine pokrenut je i list Privrednik, koji je obuhvaćao sve važnije teme vezane za narodni život. U listu su objavljivane korisne informacije za poljoprivrednike, zadrugare, trgovce i obrtnike, a pokretao je i brojna društvena, prosvjetna, moralna i zdravstvena pitanja.

Nakon što je Društvu tri puta bio zabranjivan rad – 1914., 1941. i 1946. – u teškim i neizvjesnim ratnim vremenima 18. decembra 1993. godine u Zagrebu obnovljeno je Srpsko privredno društvo Privrednik. U okviru SPD Privrednik danas djeluje omladinski klub Privrednik Junior, kao i Fond Vladimir Matijević za stipendiranje učenika i studenata. SPD Privrednik izdaje i istoimeni list koji izlazi svakog prvog petka u mjesecu kao podlistak samostalnog srpskog tjednika Novosti. Time se Društvo vratilo svojim početnim vrijednostima - stvaranju i povećanju privrednih mogućnosti ruralnih područja na kojima pretežno živi srpsko stanovništvo, kao i razvoju potencijala i stručnih sposobnosti pojedinaca.

Predsjednik: Nikola Lunić

Saznajte više