Izdavač Srpsko narodno vijeće

Za izdavača Boris Milošević

Dizajn Parabureau

Tehnička izrada Fiktiv

Uvjeti korištenja Svi materijali objavljeni na ovoj web stranici vlasništvo su Srpskog narodnog vijeća (SNV). Tekstovi se mogu prenositi jedino i isključivo ukoliko je SNV naveden kao izvor. Ukoliko se tekstovi prenose na internet stranici, mora stajati i web adresa www.snv.hr.