U petak 24.7.2020. održana je online diskusija na temu obrazovanja na manjinskim jezicima i pismima iz perspektive triju manjina:

  • češke (s doprinosom savjetnice za nastavu na češkom jeziku Jitke Stenje Brdar, roditelja i zamjenice župana u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji Tanje Novotni Golubić te nastavnice-mentorice i suautorice kurikuluma Češkog jezika i kulture (Modela C) Maje Burger);
  • srpske (sa sudjelovanjem savjetnice za nastavu na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu Natalije Koprenice, učiteljice Srpskoga jezika i kulture (Modela C) Višnje Sesvečan, voditeljice Odbora za obrazovanje u Zajedničkom vijeću općina u Vukovaru te suatorice kurikuluma Srpskog jezika i književnosti (Modela A) Milice Stojanović) i
  • talijanske manjine (uz savjetnice za nastavu na talijanskom jeziku u Agenciji za odgoj i obrazovanje, Patriziu Pitacco i Gianfrancu Šuran te ravnateljicu pulske SŠ „Dante Alighieri“ Deboru Radolović s nastavom u modelu A).

Iako je neposredni povod za razgovor bila nastava na daljinu u periodu pandemije za učenice_ike u programima na manjinskim jezicima i pismima te mogućnosti njezina osmišljavanja i provedbe na jesen, cilj je sastanka bilo artikulirati i mapirati teškoće i potrebe u obrazovanju na manjinskim jezicima i pismima. Razgovor se stoga doticao i tema izrade novih kurikuluma, pripreme udžbenika, kao i načina na koji se nastava oblikuje u pojedinim višejezičnim kontekstima. Raspravi se pridružilo i tridesetak nastavnika u obrazovanju na manjinskim jezicima i pismima kao i drugih zainteresiranih osoba (istraživača, novinara i kreatora javnih politika).