Predstavljanje Biltena SNV-a za 2021. u HND-u, 7. 4. 2022.