10. memorijalna umjetnička intervencija u organizaciji Virtualnog muzeja Dotrščina