Predstavlјanje projekta 'Učinkovita manjinska vijeća za više manjinskih prava' u Kninu i Sisku