Nakon višemjesečnog proganjanja, ubijanja i odvođenja u logore smrti žena, djece i starijeg stanovništva toga kraja, 700 partizanskih boraca u noći s 13. na 14. maj 1942. godine krenulo je u akciju proboja obruča koji se sastojao od nekoliko hiljada pripadnika ustaško-domobranskih snaga. Nakon poraza kod Biljega, ustaška se vojska povukla i više se nikada nije usudila obračunavati s partizanima na Petrovoj gori, koja je za vrijeme Narodnooslobodilačkog rata bila uporište kordunaških partizana i na čijem se području nalazila partizanska bolnica. Na Petrovcu, najvišem vrhu Petrove gore, 1982. završena je izgradnja Spomenika ustanka naroda Banije i Korduna, autorskog djela Vojina Bakića. Nakon 1991. spomenik i spomen-kompleks su zapušteni, a njegovo oštećivanje traje do današnjih dana.