Srpsko narodno vijeće, Serb national council

Božićni prijem 2018.