FOTO: razvoj.gov.hr

Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2021.–2027. objavio je dana 24. ožujka 2023. godine dva Poziva na dostavu projektnih prijedloga.

Prvi poziv

Interreg SI-HR – Otvoreni poziv za projektne prijedloge standardnih projekata za Prioritet 2

Program: Interreg program Slovenija – Hrvatska 2021. – 2027

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 18.656.448,00 EUR

Datum početka poziva: 24.03.2023.

Rok za prijavu: 21.06.2023.

Predmet Poziva

 • sufinanciranje projekata koji učinkovito doprinose cjelokupnom cilju programa Interreg SI-HR koji je očuvana, otporna i povezana prekogranična regija, koja prepoznaje važnost održivog razvoja i koristi ga kao glavni alat za ostvarenje ekonomske opstojnosti, sigurnosti, zaštite biološke raznolikosti i socijalne dobrobiti svih stanovnika
 • u skladu sa Prioritetom 2: Otporna i održiva regija

Financijska alokacija

 • ukupna vrijednost Poziva: 18.656.448,00 EUR
 • u programu mogu sudjelovati projekti čiji iznos traženih sredstava EFRR-a iznosi od 250.000 EUR do 2.5 milijuna EUR

Programsko područje

 • devet NUTS 3 regija u Sloveniji (Podravska, Pomurska, Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska i Primorskonotranjska statistička regija)
 • osam NUTS 3 regija u Hrvatskoj (Primorsko-goranska, Istarska, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Varaždinska, Međimurska i Karlovačka županija te Grad Zagreb)

Prihvatljivi korisnici

 • Nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela i tijela koja su uspostavila i kojima upravljaju nacionalna, regionalna ili lokalna javna tijela
 • Neprofitne organizacije osnovane prema javnom ili privatnom pravu – pravne osobe koje djeluju na području kulturne ili prirodne baštine, razvoja održivog turizma ili povezanih usluga (npr. muzeji, prirodni parkovi, regionalne ili lokalne razvojne agencije, organizacije za upravljanje turističkim odredištima, nevladine organizacije, udruge, visoka učilišta i istraživački instituti, sektorske agencije i organizacije, organizacije/udruge za podršku poduzećima, itd.);
 • Mala i srednja poduzeća, uključujući mikro poduzeća (npr. kreativne industrije, itd.)

Prihvatljivi troškovi

 • Troškovi osoblja
 • Uredski i administrativni troškovi
 • Troškovi putovanja i smještaja
 • Troškovi vanjskih stručnjaka i usluga
 • Troškovi opreme
 • Troškovi infrastrukture i radova

Rok za prijavu

21.06.2023

Drugi poziv

Interreg SI-HR – Otvoreni poziv za projektne prijedloge standardnih projekata za Prioritet 1 i Prioritet 3

Program: Interreg program Slovenija – Hrvatska 2021. – 2027

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 19.230.000,00 EUR

Datum početka poziva: 24.03.2023.

Rok za prijavu: 24.05.2023.

Predmet Poziva

 • sufinanciranje projekata koji učinkovito doprinose cjelokupnom cilju programa Interreg SI-HR koji je očuvana, otporna i povezana prekogranična regija, koja prepoznaje važnost održivog razvoja i koristi ga kao glavni alat za ostvarenje ekonomske opstojnosti, sigurnosti, zaštite biološke raznolikosti i socijalne dobrobiti svih stanovnika
 • u skladu sa Prioritetom 1. Zelena i prilagodljiva regija i Prioritetom 3. Dostupna i povezana regija

Financijska alokacija

 • ukupna vrijednost Poziva: 19.230.000,00 EUR
 • Prioritet 1. Zelena i prilagodljiva regija 15.230.000,00 EUR
 • Prioritet 3. Dostupna i povezana regija 4.000.000,00 EUR
 • u programu mogu sudjelovati projekti čiji iznos traženih sredstava EFRR-a iznosi od 250.000 EUR do 2.5 milijuna EUR za Prioritet 1 i od 200.000 EUR do 1 milijun EUR za Prioritet 3

Programsko područje

 • devet NUTS 3 regija u Sloveniji (Podravska, Pomurska, Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska i Primorskonotranjska statistička regija)
 • osam NUTS 3 regija u Hrvatskoj (Primorsko-goranska, Istarska, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Varaždinska, Međimurska i Karlovačka županija te Grad Zagreb)

Prihvatljivi korisnici za Prioritet 1

 • Nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela i tijela koja su uspostavila i kojima upravljaju nacionalna, regionalna ili lokalna javna tijela
 • Neprofitne organizacije osnovane prema javnom ili privatnom pravu – pravne osobe (npr. zdravstveni centri, nevladine organizacije, udruge, regionalne ili lokalne razvojne agencije, žurne službe i službe spašavanja, organizacije za pružanje pomoći, organizacije za civilnu zaštitu, visoka učilišta i istraživački instituti, institucije za prostorno planiranje, itd.).
 • Neprofitne organizacije osnovane prema javnom ili privatnom pravu – pravne osobe koje djeluju na području zaštite prirode i pružatelji usluga u javnom interesu (npr. upravljačka tijela područja Natura 2000 i upravljačka tijela zaštićenih područja, institucije za prostorno planiranje, nevladine organizacije, udruge, regionalne i lokalne razvojne agencije, agencije za zaštitu okoliša, visoka učilišta i istraživački instituti, itd.)

Prihvatljivi korisnici za Prioritet 3

 • Nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela i tijela koja su uspostavila i kojima upravljaju nacionalna, regionalna ili lokalna javna tijela
 • Neprofitne organizacije osnovane prema javnom ili privatnom pravu – pravne osobe (npr. zdravstveni centri, organizacije socijalne skrbi, nevladine organizacije, centri za starije osobe, regionalne razvojne agencije, socijalna poduzeća, visoka učilišta i istraživački instituti, itd.)
 • Organizacije koje pružaju usluge u javnom interesu (pružatelji usluga javnog prijevoza, zdravstvene i socijalne institucije, komunalne institucije, itd.)

Prihvatljivi troškovi

 • Troškovi osoblja
 • Uredski i administrativni troškovi
 • Troškovi putovanja i smještaja
 • Troškovi vanjskih stručnjaka i usluga
 • Troškovi opreme
 • Troškovi infrastrukture i radova

Rok za prijavu

24.05.2023

Više na poveznici.