Srpsko narodno vijeće (Serb National Council)
Gajeva 7,
10 000 Zagreb, Croatia
OIB ( Personal Identification Number ) 29873902790
T 01 4886 368
F 01 4886 372
E ured@snv.hr

data protection officer:
T 01 4886 368
F 01 4886 372
E szop@snv.hr

Directory of Serbian national minority councils

president:
Darko Karanović

Demetrova 1,
HR-43 000 Bjelovar
M 099 7743 888
E darekaranovic@gmail.com

president:
Dušan Nogić

Tome Bakača 1,
HR-35 000 Slavonski Brod
M 091 362 0110
E goran.nogic@gmail.com

president:
Milorad Vukanović

Vukovarska 19,
HR-20 000 Dubrovnik
T/F 020 324 897
E m333ssel@gmail.com

president:
Boris Milošević

Mažuranićev trg 6,
HR-10 000 Zagreb
T 01 4855 391
F 01 4855 644
E vijece@srbi-zagreb.hr

president:
Ilija Matijević

Šebetićeva2/II,
HR-47 000 Karlovac
T 047 601 465
E vijece.srbi.ka@ka.t-com

president:
Jovo Manojlović

Frana Galovića 6,
HR-48 000 Koprivnica
T 048 626 633
F 048 626 632
E vsnmkckz@gmail.com

president:
Stanko Momčilović

Bilajska 3,
HR-53 000 Gospić

president:
Milorad Sarap

Ivana pl. Zajca 49,
HR-40 000 Čakovec
M 099 704 3756

president:
Dejan Jeličić

Županijska 6,
HR-31 000 Osijek
T/F 031 200 189
M 099 448 9294
E vijece.srpske.nacionalne.manjine@os.t-com.hr

president:
Nikola Ivanović

Braće Radić 13,
HR-34550 Pakrac
M ‎099 272 5263
E vsnm.psz@gmail.com

president:
Zoran Stanković

Ciottina 19,
HR-51000 Rijeka
M ‎0095 837 2689
E vsnm.pgz@gmail.com

president:
Nikola Arbutina

Rimska 4,
HR-44 000 Sisak
T 044 521 098
F 044 525 299
E vsnm.sisak@sk.t-com.hr

president:
Božidar Simić

Šetalište Bačvice 10,
HR-21 000 Split
M 091 1500 853

president:
Borislav Šarić

dr Franje Tuđmana 4,
HR-22 3000 Knin
E anja-raskovic@hotmail.com

president:
Milan Mirčetić

Alojzije Stepinca 1c,
HR-42 230 Varaždin
M 098 9416 301
E mircetic.geoured@mtnet.hr

president:
Milena Lazić

Matije Gupca 63,
HR-33 000 Virovitica
M 099 436 3780
E vijece.snm@vpz.hr

president:
Svetislav Mikerević

Kvaternikova 1,
HR-32 000 Vukovar
T 032 422 061
F 032 422 750
E vsnm@vu.t-com.hr

president:
Rajka Rađenović

Liburnska obala 6,
HR-23 000 Zadar
T 023 493 790
F 023 493 791
E srpskemanjine.zd@optinet.hr

president:
Dragiša Pilipović

Ozaljska 93,
HR-10 000 Zagreb
M 091 200 3900
E vsnm.zagrebacke.zupanije@zg.t-com.hr

Legal help

Srpsko narodno vijeće
Gajeva 7, Zagreb
T 01 4886 364

Milena Čalić Jelić
E milena.calic.jelic@snv.hr
T 099 4846 769

Jelena Borić
E jelena.boric@snv.hr
T 099 2668 790

VSNM Grada Pakraca
Braće Radića 13, Pakrac
(zgrada Crvenog križa/stara škola)
T 099 3557 642
E miramiljanic1@gmail.com

for clients:
on Thursdays

VSNM Grada Daruvara
Radićeva 7, Daruvar
T 099 3557 642
E miramiljanic1@gmail.com

for clients:
on Wednesdays

Zajedničko vijeće općina
Trg Slobode 2
(zgrada Matičnog ureda)
T 031 701 108
E uredbm@snv.hr

for clients:
Tuesday — Friday

Grad Knin
Franje Tuđmana 2, Knin
M 099 4903 225
E dcvjetkovic55@gmail.com

for clients:
On Tuesdays and Fridays

Stjepana Radića 3, Benkovac
(obiteljska kuća Ćalić)
M 099 4903 225
E dcvjetkovic55@gmail.com

for clients:
on Mondays

VSNM Općine Gračac
Park sv. Jurja 1
(zgrada Općine Gračac)
M 099 4903 225
E dcvjetkovic55@gmail.com

for clients:
on Wednesdays

Trg Franje Tuđmana 1
(zgrada Grada Obrovca)
M 099 4903 225
E dcvjetkovic55@gmail.com

for clients:
on Thursdays

Trg sv. Jurja 6, Korenica
(zgrada Općine Plitvička jezera)
T 053 652 346
M 098 9858 918
E slobodan.drazic123@gmail.com

for clients:
on Wednesdays and Fridays

VSNM Karlovačke županije
Nikole Šebetića 2/ii
T 047 601 465
E vijece.srbi.ka@ka.t-com.hr

for clients:
on working day from 8 am to 12 pm

Zajedničko veće opština
Eugena Kvaternika 1
T 098 689 605
E aleksandarpribicevic526@gmail.com

for clients:
on working day from 9 am to 1 pm

Humanitarni centar za integraciju i toleranciju
Vojvođanskih brigada 17, Novi Sad, Srbija
T 0038121528132
E office@hcit.rs

for clients:
on Mondays, Wednesdays and Fridays morning
on Tuesdays and Thursdays afternoon

SNC office in Dvor
Trg bana Josipa Jelačića 10
T 095 90 66 431
E marijanjanosevic@gmail.com

for clients:
on working day from 8 am to 4 pm

Sisačka 4
T 099-696-4707
E radovan.jovic@snv.hr

for clients:
on working day from 7 am to 3 pm

Vladimira Nazora 17
(Gradska knjižnica–čitaonica “Milivoja Cvetnića”)
T 095 9066 431
marijanjanosevic@gmail.com

for clients:
on Mondays and Fridays from 8 am to 4 pm

Franje Tuđmana 6
T 099 696 4707
radovan.jovic@snv.hr

for clients
on Mondays from 7 am to 3 pm

Radka Mačeka bb
E radovan.jovic@snv.hr , jelena.boric@snv.hr milena.calic.jelic@snv.hr
T 099 696 4707 (Jović), 099 2668 790 (Borić),
099 484 6769 (Čalić Jelić)

for clients:
on Tuesdays from 7 am to 3 pm, on Thursdays and Fridays from 8am to 4 pm