Tatjana Dragičević, voditeljica Odjela za socijalna i humanitarna pitanja, Jelena Nestorović, voditeljica Odjela za koordinaciju rada manjinskih vijeća i predstavnika te predsjednik SNV-a Milorad Pupovac 14. januara održali su sastanak s Duškom Ćutilom, direktorom Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima Pokrajinske vlade Vojvodine.
Duško Ćutilo tokom dana bio je na Baniji gdje je razgovarao s petrinjskim parohom Sašom Umićevićem, kao i našim aktivistima i aktivistkinjama u Petrinji i Glini. U ovom trenutku, Fond je namijenio 50 000 eura za donaciju prije svega građevinskog materijala kako bi pripomogao procesu obnove domova, ali dio novca bit će izdvojen i za druge oblike pomoći koji se pokažu potrebnima na terenu.
Koordinacija humanitarne pomoći donatora iz zemlje i regije SNV-a zaprima se i evidentira u centralnom skladištu u Virginmostu, a svi podaci o donacijama povezani su sa središnjim uredom u Zagrebu, čime je omogućena transparentnost donatorima i krajnjim korisnicima.