Srpsko narodno vijeće (SNV) organizira četvrtu Veliku skupštinu, koja će se održati u ovu nedjelju 30. aprila 2023., u 11 sati, u zagrebačkoj Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog (Trg Stjepana Radića 4).

Na Velikoj skupštini SNV-a okupit će se izabrani vijećnici i predstavnici srpske nacionalne manjine iz preko 150 općina, gradova i županija, njih preko hiljadu i pol, kao i predstavnici svih relevantnih organizacija srpske zajednice u Hrvatskoj te manjinskih i institucija za zaštitu ljudskih prava, uz prisustvo visokih delegacija Republike Hrvatske, Republike Srbije te Bosne i Hercegovine (Republike Srpske).

Velika skupština obnovljena je u sklopu Srpskog narodnog vijeća u maju 2008. godine. Naredne Velike skupštine održale su se 2013. i 2018. godine. Na Velikim skupštinama potvrđivana je predanost Srba u Hrvatskoj rješavanju pitanja proizašlih iz rata, pravima nacionalnih manjina, suživotu s većinskim narodom i poboljšanju međudržavnih odnosa Hrvatske i Srbije.

Velika skupština SNV-a nastavlja tradiciju Srpskih narodno-crkvenih sabora, koji su se održavali od 18. do 20. vijeka, između ostalog i na području Hrvatske, a na kojima je potvrđivana kulturna i vjerska autonomija Srba u sklopu tadašnje Ugarske i Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije. U 20. vijeku, Srpski klub vijećnika Narodnog sabora Hrvatske osnovan je 12. januara 1944. godine u Otočcu, a u septembru naredne godine održan je i Kongres Srba iz Hrvatske u Zagrebu.