Srpsko narodno vijeće kroz svoju mrežu pravnih savjetnika i administrativnih suradnika omogućava besplatnu pravnu pomoć koja se sastoji u davanju opće pravne informacije, pravnih savjeta, sastavljanju podnesaka pred javnopravnim tijelima.

Korisnici besplatne pravne pomoći su pripadnici srpske zajednice i ostali građani koji nailaze na poteškoće pri ostvarivanju svojih prava, posebice osobe koje zbog lošeg imovnog stanja nisu u mogućnosti osigurati si odgovarajuću pravnu zaštitu. Primarna besplatna pravna pomoć se može dobiti u sljedećim mjestima:

 • ZAGREB: Srpsko narodno vijeće, Gajeva 7, Zagreb T 014886364
 • RIJEKA: VSNM Primorsko-goranske županije, Ciottina 19, Rijeka T 051583073 M 0992550084 E milanerakovic@yahoo.com za stranke: radnim danom​
 • PAKRAC: VSNM Grada Pakraca, Braće Radića 13 (zgrada Crvenog križa/stara škola), Pakrac M 0998620566 E miramiljanic1@gmail.com za stranke: četvrtkom
 • DARUVAR: VSNM Grada Daruvara, Radićeva 7, Daruvar T 0998620566 E: miramiljanic1@gmail.com za stranke: srijedom
 • BELI MANASTIR: Zajedničko vijeće općina, Trg Slobode 2 (zgrada Matičnog ureda) T 031701108 E uredbm@snv.hr za stranke: utorak-petak
 • KNIN: Grad Knin, Franje Tuđmana 2, Knin, M 0994903225 E dcvjetkovic55@gmail.com za stranke: utorak i petak
 • BENKOVAC: Stjepana Radića 3, Benkovac (obiteljska kuća Ćalić) M 0994903225 E dcvjetkovic55@gmail.com za stranke: ponedjeljkom
 • GRAČAC: VSNM Općine Gračac, Park sv. Jurja 1 (zgrada Općine Gračac) M 0994903225 E dcvjetkovic55@gmail.com za stranke: srijedom
 • OBROVAC: Trg Franje Tuđmana 1 (zgrada Grada Obrovca) M 0994903225 E dcvjetkovic55@gmail.com za stranke: četvrtkom
 • KORENICA: Trg sv. Jurja 6, Korenica (zgrada Općine Plitvička jezera) T 053652346 M 0989858918 E slobodan.drazic@plitvicka-jezera.hr za stranke: srijeda i petak
 • NOVI SAD, SRBIJA: Humanitarni centra za integraciju i toleranciju, Vojvođanskih brigada 17, Novi Sad, Srbija T 0038121528132 E office@hcit.rs za stranke: ponedjeljak, srijeda i petak prije podne, utorak i četvrtak popodne