Foto: Duško Jaramaz/PIXSELL

Ministarstvo pravosuđa i uprave je i u 2023. godini nastavilo podupirati rad SNV-a putem projekta “Besplatna pravna pomoć” na područjima Šibensko-kninske i Zadarske županije

U Kninu, Benkovcu, Gračacu i Obrovcu SNV pruža besplatnu primarnu pravnu pomoć građanima s tih područja, kao i onima koje sa tim dijelovima Dalmacije i Like vežu neraskidive veze.

U Kninu utorkom i petkom, Benkovcu ponedjeljkom, Gračacu srijedom, te u Obrovcu četvrtkom građani se mogu obratiti pravnom savjetniku SNV-a Dušanu Cvjetkoviću, pravniku sa dugodgodišnjom praksom rada u “nevladinom” sektoru po pitanju zaštite ljudskih prava.

Pravna pomoć se sastoji u pružanju općih pravnih informacija, usmenim i pisanim pravnim savjetima, te pisanju podnesaka u komunikaciji građana sa tijelima državne i lokalne vlasti.

Pravna pomoć je besplatna, te obuhvaća i financijsku pomoć socijalno ugrženim građanima prilikom reguliranja statusnih pitanja (državljanstvo, boravak i dr.).

Link s kontaktima naših pravnika/ca i pravnih kancelarija ovdje