16. januara 2022. održat će se referendum u cilju potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije na kome će svoj glas moći dati i birači koji imaju boravište u inostranstvu. Oni preko diplomatsko-konzularnog predstavništva RS najkasnije pet dana pre zaključenja jedinstvenog biračkog spiska, odnosno do 25. decembra 2021. mogu podneti zahtev da se u jedinstveni birački spisak (JBS) upiše podatak da će na predstojećem republičkom referendumu glasati u inostranstvu.

Zahtev za upis u JBS mora da sadrži sledeće podatke – ime, prezime i ime jednog roditelja birača; jedinstveni matični broj birača (JMBG), opštinu, odnosno grad i adresu prebivališta birača u Srbiji, podatke o opštini, odnosno gradu i adresi boravišta u inostranstvu prema kojoj će birač glasati na predstojećem republičkom referendumu, kao i potpis podnosioca zahteva.

Diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije, kome je podnet zahtev za upis u JBS, podatke dostavlјa nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi po mestu prebivališta birača u zemlјi, koja o tome donosi rešenje.

Po donošenju rešenja o određivanju biračkih mesta od strane nadležne izborne komisije za glasanje na referendumu, nadležna opštinska, odnosno gradska uprava donosi rešenje o upisivanju podatka da će birač glasati prema mestu boravišta u inostranstvu, kao i biračko mesto na kome će glasati, odnosno rešenje da nisu ispunjeni uslovi za glasanje prema mestu boravišta u inostranstvu.

Nakon donošenja rešenja da će birač glasati prema mestu boravišta u inostranstvu i upisu tog podatka u JBS, birač se upisuje u izvod iz jedinstvenog biračkog spiska prema mestu boravišta u inostranstvu.

Podatak o glasanju u inostranstvu može se upisati samo za lice koje je već upisano u jedinstveni birački spisak. Lice koje je državljanin RS i ima prijavljeno prebivalište u Republici Srbiji, a nije upisano u JBS neophodno je da najpre podnese zahtev za upis u JBS.  Tek pošto zahtev bude rešen, može se primiti zahtev za glasanje u inostranstvu.

Uvid u JBS može se izvršiti elektronskim putem, unošenjem podatka o JMBG-u i registarskom broju lične karte, na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave – https://upit.birackispisak.gov.rs/

Popunjeni zahtevi mogu se dostaviti Ambasadi Republike Srbije u Zagrebu lično ili na elektronsku poštu: konzularno@ambasada-srbije.hr